AXA IM: 'Unknown unknowns' voor obligatiebeleggers

Obligatiebeleggers moeten zich zorgen maken over de nog niet volledig in kaart gebrachte risico’s (‘unknown unknowns’) die negatieve rentes hebben voor het financiële systeem. Dat stelt Chris Iggo, CIO Fixed Income bij vermogensbeheerder AXA Investment Managers.

‘In 2008 hadden de meesten in de markt geen idee over het web van kredietinstrumenten die uiteindelijk waren verbonden met de huizenmarkt in de VS. Vandaag kunnen we alleen maar een gooi doen naar de potentiële implicaties van een lange periode van negatieve rentes op de financiële sector en de economie.’

Negatieve rentes kunnen bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de balansen van verzekeraars en winsten van banken, beide ook grote uitgevers van obligaties. Iggo: ‘We moeten ons zorgen maken over de steeds lagere rentes vanwege de zeer negatieve signalen die ze geven over de economische vooruitzichten, maar ze kunnen ook spanningen veroorzaken in het financiële systeem die we nu nog niet kennen.’

Afgelopen zomer zijn de rendementen op veilige staatsobligaties fors gedaald; beleggers zoeken bescherming en zetten daarmee de rentes onder druk. Daardoor is de vastrentende markt ingrijpend veranderd. Meer dan 40% van de Europese investment grade-bedrijfsobligaties wordt tegen negatieve rentes verhandeld, voor Europese staatsobligaties is dat zelfs 60%.

In de meeste landen is de rentecurve vlakker geworden: de lange rente is meer gedaald dan de korte. Beleggers met langer lopende stukken hebben daardoor behoorlijke koerswinsten kunnen boeken. Een voorbeeld: het totale rendement (coupon plus koerswinst) op bunds met looptijden tussen 1 en 3 jaar bedraagt (year to date) 0,08%, voor de looptijden van 10 tot 15 jaar komen de verdiensten uit op ruim 7%. Voor de VS zijn deze totaalrendementen respectievelijk ruim 2% en bijna 8%. Obligaties met kortere looptijden kunnen echter een extra boost krijgen als de centrale banken korte rentes verder verlagen. Daarmee is het echter niet uitgesloten dat ook de lange rente nog verder daalt. De extra beloning die beleggers krijgen voor langere looptijden wordt steeds minder, concludeert Iggo. Beleggers zullen volgens hem grote moeite hebben om de koerswinsten (als gevolg van gedaalde rentes) die dit jaar zijn behaald ook in de nabije toekomst te boeken.

Een andere manier om het rendement op peil te houden is het nemen van meer risico. Het probleem daarbij is dat de hoogst renderende (en meest riskante) obligaties het meeste last zullen hebben als de huidige trends doorzetten. Bedrijven zullen immers hinder ondervinden van een verzwakkende economie waarvan de dalende rente een voorbode is. Wie op de investment grade obligatiemarkt een rendement boven de 1% wil hebben, is aangewezen op het BBB-segment (de laagste kwaliteit investment grade). En dan zijn er dus nog de ‘unknown unknowns’, aldus Iggo, verrassingen die nu nog niet op de radar van beleggers staan.