Schroders: Afname aantrekkingskracht beursnotering kan verdere sociale ongelijkheid vergroten

Het aantal bedrijven dat de aandelenmarkt mijdt, neemt toe. Volgens specialisten van Schroders leidt dat tot onevenwichtigheid in de samenleving. Er zijn drie stappen nodig om dat te voorkomen, in dit artikel zet de Britse vermogensbeheerder die op een rij.

Teloorgang van een beursnotering

Ooit was de publieke aandelenmarkt de plek waar alle bedrijven een plek begeerden. Maar de afgelopen twee decennia verliezen de aandelenmarkten hun aantrekkingskracht. Bedrijven als Uber, Lyft en Airbnb hebben hun beursgang langer uitgesteld dan in het verleden het geval was. En het aantal ‘unicorns’, private bedrijven met een marktwaarde boven de miljard dollar, neemt snel toe.

De VS zijn goed voor de helft van de wereldwijde marktkapitalisatie. Maar sinds de negentiger jaren is het aantal beursgenoteerde ondernemingen met bijna de helft gedaald. Die tendens is breder zichtbaar. In het VK is het aantal bedrijven met een beursnotering met 57% gedaald. In Latijns-Amerika is eenzelfde ontwikkeling zichtbaar.

Oorzaken

Een beursnotering verliest zijn aantrekkingskracht als gevolg van toegenomen kosten, de zware regelgeving en de onrust die een notering met zich meebrengt. Door de goedkope schuld en overvloed aan private equity vermogen, is er ook minder noodzaak voor bedrijven om zich te financieren via de publieke markten. Voor zijn beursgang had Alphabet 25 mln dollar aan private financiering opgehaald, terwijl het Chinese Ant Financial alleen vorig jaar al 14 mrd dollar aan privaat geld ophaalde.

Particulier vist achter private net

De crux van het probleem wordt hier zichtbaar. De publieke markt is een goedkope en eenvoudige manier voor gewone spaarders om te participeren in de groei van de bedrijvensector. Private equity is te duur en te moeilijk toegankelijk voor particuliere beleggers. Als bedrijven ervoor kiezen om langer privaat te blijven en een beursgang uit te stellen, missen beleggers met enkel toegang tot de publieke markten blootstelling aan een groot deel van de economie. Veel van dit soort bedrijven zijn ook nog eens sterke groeiers in disruptieve sectoren. Als kwalitatieve bedrijven de aandelenmarkten gaan mijden, verslechtert daardoor de kwaliteit van de publieke markten en zullen de rendementen daar lager uitvallen dan op de private markten.

Wanneer deze lijn wordt doorgetrokken, zullen de "haves" een hoger rendement kunnen halen uit beleggingen in de publieke en private ruimte, maar de "have-nots" die zich daar niet of nauwelijks in begeven, zullen worden achtergelaten. Kosten, toegankelijkheid, illiquiditeit en juridische risico’s spelen hierin allemaal een rol. Uiteindelijk kan deze ontwikkeling bijdragen aan de versterking van de ongelijkheid in de samenleving.

Wat te doen?

Volgens Schroders moeten er drie stappen genomen worden om deze ontwikkeling tegen te gaan:

1. Verklein verschil in regulering publiek en privaat

Ten eerste moet het verschil in regulering tussen publieke en private markten worden aangepakt. De regelgeving voor aandelenmarkten wordt steeds complexer, langer, moeilijker te begrijpen, meer specifiek en dus minder algemeen bruikbaar. Aan de andere kant moet er ook over nagedacht worden hoe de private markten gereguleerd moeten worden.

2. Schud het IPO-proces op

Het IPO-proces, de beursgang van bedrijven, is rijp voor vernieuwing. Er blijft te veel geld aan de strijkstok van de zakenbankiers hangen. Gemiddeld vloeit 7% van de opbrengst richting de zakenbanken. Innovatieve beursgangen zoals van Spotify en Slack zijn een reactie daarop.

3. Democratiseer private assets

Ten derde moet de sector een weg vinden om beleggingen in private assets, zoals infrastructuur, private equity, private debt en vastgoed toegankelijker te maken. Dat gaat met uitdagingen gepaard. Beleggingsfondsen in private equity, die directe liquiditeit beloven, zijn gebaseerd op leugens, stelde onlangs Mark Carney van de Bank of England. Beleggers kunnen - indien nodig - hun geld er minder makkelijk uithalen dan gedacht. Semi-liquide fondsen, die periodieke liquiditeit bieden, zijn mogelijk een oplossing.

Als deze stappen niet gezet worden, dan vrezen de specialisten van Schroders dat de onevenwichtigheid in de maatschappij onherroepelijk zal toenemen.