Invesco: Vier graadmeters die beleggers moeten volgen

De omgekeerde rentecurve ten spijt is het nog geen uitgemaakte zaak dat de Amerikaanse economie in een recessie terechtkomt. Onderstaand een viertal indicatoren die beleggers goed in de gaten moeten houden, zo stelt Kristina Hooper, Chief Global Market Strategist bij vermogensbeheerder Invesco.

  • De koperprijs. ‘Dr. Copper’ wordt gezien als een goede indicator omdat het metaal in de bouw en tal van eindproducten wordt gebruikt. De prijs is recent fors gedaald. Dat is wel een wereldwijd fenomeen dat niet noodzakelijkerwijs op een recessie in de VS wijst.
  • De inkoopmanagersindices blijken in het verleden redelijk goed in het voorspellen van een conjunctuuromslag. Deze graadmeters (voor zowel industrie als dienstverlening) zitten nu nog boven de 50, hetgeen op groei duidt – maar ze vertonen wel een dalende lijn.
  • De ‘consumer expectations gap’ geeft het verschil tussen het huidige sentiment en verwachtingen aan. Als de toekomst somberder wordt ingezien dan het heden, dan is dat reden tot zorg; zeker als deze kloof relatief groot is. Recent lijkt dat het geval, ‘een belangrijk negatief signaal’.
  • De samengestelde index van Leading Economic Indicators. De Conference Board produceert een index die uit tien verschillende componenten bestaat. In juni daalde deze index licht, voor de eerste keer sinds december. Dat wijst op lagere groei, maar nog niet op recessie.

    Hooper benadrukt dat bovenstaande indicatoren voor meer houvast zorgen, maar dat de handelsoorlog tussen de VS en China voor behoorlijk meer onzekerheid zorgt. De mogelijkheid van extra tarieven (‘the wild card’) leidt tot uitstel van investeringen. Daarom kijkt ze ook naar indicatoren die hier een beeld van geven, zoals het CEO-vertrouwen, de investeringsplannen van kleinere bedrijven en de orders voor kapitaalgoederen. Die zijn alle drie zwakker geworden.

    De strateeg benadrukt dat een onmiddellijke recessie toch niet op de loer ligt, dankzij de sterke consumentenbestedingen die zeer belangrijk zijn voor de Amerikaanse economie. Wel is het consumentenvertrouwen deze week gedaald. Het goede nieuws is vooral dat centrale banken zich proactief opstellen en de rentes terugschroeven.