Standard Life: EU moet meer investeren

Stephaniekelly
Stephanie Kelly

Waarom blijft het accommoderende monetaire beleid van de ECB zo nadrukkelijk in het middelpunt van de belangstelling staan, nu alle seinen voor de Europese economie in 2017 op groen staan? Een deel van de verklaring is volgens Stephanie Kelly, Europees econoom van Standard Life Investments, dat vooral het monetaire beleid de afgelopen jaren voor het economische herstel in de eurozone heeft gezorgd en niet de overheidsbestedingen. Nu is het de beurt aan de overheid, maar gaat dat wel lukken?

Dat de overheidsbestedingen zo zijn achtergebleven, valt voor een deel terug te voeren op het rigide fundament waar het begrotingsbeleid op is gebaseerd: het Europese Groei- en Stabiliteitspact, dat in 2012 naar aanleiding van de financiële crisis is aangescherpt. Met het verdrag gaan EU-lidstaten de verplichting aan om hun begrotingen in evenwicht te brengen en om het begrotingstekort niet boven de 3% van het BBP te laten uitkomen. Daarnaast mag het structurele tekort niet groter zijn dan 0,5% van het BBP voor landen met een staatsschuld groter dan 60% van het BBP en niet groter dan 1% voor landen met een staatsschuld kleiner dan 60% van het BBP .

Het verdrag is destijds opgesteld om de stabiliteit van de euro te garanderen en het begrotingsbeleid van de verschillende lidstaten meer met elkaar in lijn te brengen. Maar een gemeenschappelijk begrotingsbeleid is in de praktijk zeer controversieel gebleken. Niet alle landen houden er dezelfde begrotingsdiscipline op na. Het is dan ook niet verrassend dat het vasthouden aan de begrotingsregels een bron van grote spanning tussen de lidstaten en Europese Commissie als handhavende instantie vormt.

Over het geheel genomen, neemt het totale tekort naar verwachting af naar 1,5% van het BBP , en dat is ruim binnen de limiet van 3%. De schuldenlast blijft hoog. In 2017 wordt rekening gehouden met 89% van het BBP . Een aantal landen loopt het risico niet te kunnen voldoen aan de eisen van het Stabiliteitspact. In Spanje en Portugal zijn de tekorten dusdanig opgelopen dat ze in de Excessive Debt Procedure ( EDP ) zitten. Voor Frankrijk geldt hetzelfde, alhoewel Frankrijk dit jaar het tekort onder de 3% houdt, maar de Europese Commissie waarschuwt dat de maatregelen die Frankrijk treft om de begroting op orde te brengen ondermaats zijn.

De verschillen in de EU laten zien dat begrotingsbeleid voor de regeringen in de eurozone een moeilijke balanceer-act is tussen het tevreden houden van het electoraat thuis, het vasthouden aan de partijpolitiek en -ideologie, het reageren op binnenlandse en wereldwijde economische omstandigheden, en het naleven van verdragsverplichtingen. In Duitsland ligt de vergelijking weer anders. De grootste economie van de eurozone heeft alle ruimte om de bestedingen op te voeren, maar de politieke wil ontbreekt.

De Duitsers willen juist een neutraal begrotingssaldo. Waar Duitsland en andere landen die een strenge begrotingsdiscipline voorstaan wellicht aan voorbij gaan, is dat niet alle bestedingen gelijk zijn en dat de context waarin die bestedingen worden verricht van belang zijn. Standard Life Investments blijft voorstander van het opvoeren van de overheidsbestedingen en structurele hervormingen in de hele eurozone om de economische groei aan te jagen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.