Merendeel beleggingen NN Investment Partners voldoet aan strikte ESG-criteria

 • Op het grootste deel (66%) van de beleggingstrategieën van NN Investment Partners worden ESG-criteria toegepast; dit betreft EUR 176 miljard aan beheerd vermogen [1]
 • Dit gebeurt op basis van een strikte definitie van ESG-integratie, waarbij elke beleggingsanalyse consistent en gedocumenteerd plaatsvindt met inachtneming van alle drie ESG-factoren: milieu, maatschappij en goed bestuur
 • NN IP streeft naar verdere uitbreiding van de toepassing van ESG-criteria

  Valentijnvannieuwenhuijzen
  Valentijn van Nieuwenhuijzen

  NN Investment Partners (NN IP) heeft verantwoord beleggen (responsible investing) hoog in het vaandel staan. Verantwoord beleggen kan voor klanten, binnen hun risicogrenzen, een aantrekkelijk rendement opleveren terwijl het tegelijkertijd een bijdrage levert aan de samenleving. Op basis hiervan hebben wij een strikte definitie van ESG-integratie toegevoegd aan ons beleid voor verantwoord beleggen. Hiermee kunnen we gerichter investeren en de resultaten voor onze klanten verder verbeteren.

  NN IP hanteert strikte ESG-criteria in haar beleggingsanalyses en het documenteren daarvan. Allereerst brengen onze analisten per onderneming, sector en land de relevante ESG-kwesties in kaart. Vervolgens wordt geëvalueerd hoe elke onderneming scoort op het gebied van elk relevant ESG-aspect. Hierbij worden mogelijke controverses maar ook mogelijke positieve impact beoordeeld. Deze evaluatie wordt uiteindelijk opgenomen in de beleggingsanalyses. Om het risicogecorrigeerd rendement te vergroten, dient de integratie van alle drie (E, S en G) factoren op consistente wijze te worden toegepast en gedocumenteerd in elke analyse.

  Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners: “Wij zijn overtuigd van de voordelen die het toepassen van ESG-criteria op onze beleggingsstrategieën voor aandelen, obligaties en multi-asset biedt. Door zich te richten op de ESG-factoren en de bijbehorende mogelijkheden en risico’s te identificeren kunnen onze analisten potentiele waarde vinden. Onze fondsbeheerders nemen dit vervolgens als basis voor hun beleggingsbeslissingen. Wij hebben al ons beheerd vermogen beoordeeld op basis van de strikte definitie van ESG-integratie en kunnen met trots meedelen dat deze criteria op consistente wijze op het merendeel van het beheerd vermogen wordt toegepast. Deze toepassing zal waar mogelijk verder worden uitgebreid.”