AXA IM: Uitzonderlijk 2019 maakt obligatiemarkt kwetsbaar

2019 is tot dusver een bijzonder jaar voor obligatiebeleggers: ze verdienen niet zozeer aan rentevergoedingen, maar vooral aan koerswinsten. Dat is uiteindelijk een ‘onhoudbare’ situatie, aldus Chris Iggo, CIO Fixed Income bij vermogensbeheerder AXA IM. Het maakt de vastrentende markt gevoelig voor een correctie.

Iggo: ‘Als de verwachtingen ten aanzien van monetair beleid niet worden waargemaakt, of als er een gebeurtenis is die het optimisme onder beleggers vergroot, dan kunnen de rendementen op de vastrentende markt significant terugvallen.’

Op de lange termijn wordt het rendement op obligaties bepaald door de couponrente, en niet door koerswinst als gevolg van een dalende marktrente. Iggo noemt de situatie waarin de totaalrendementen op de obligatiemarkten grotendeels door koerswinsten worden gedreven, dan ook ‘onhoudbaar’. “Over de middellange tot lange termijn komen bijna alle rendementen van obligaties voort uit – de afgelopen jaren zeer sterk gedaalde – couponrente. De meeste obligaties worden op 100 uitgegeven en op 100 afgelost.’ De CIO noemt 2019 ‘uitzonderlijk’.

De vraag of er sprake is van een zeepbel op de obligatiemarkten dient zich weer aan, stelt Iggo vast. ‘Maar als het een zeepbel is, dan is het er een van angst in plaats van hebzucht. Obligaties kopen met een negatief rendement is geen bubble op de manier van techaandelen in 1999 of verpakte hypotheekobligaties in 2006.’ De vraag wordt volgens de AXA-expert gedreven door de angst voor recessie in de VS en langdurige stagnatie in Europa, in combinatie met onvoorspelbaar beleid door populistische politici. ‘Met een Duitse obligatie die nul procent rente biedt krijg je in elk geval je geld terug.”

Maar, zo stelt Iggo: er is een risico dat de markten zijn doorgeschoten. Het rendement op Duitse staatsobligaties ligt onder de depositorente van de ECB, en de Amerikaanse tienjaarsrente ligt onder de Fed Funds rate. “Als de centrale banken de verwachtingen van verdere renteverlagingen niet inlossen, dan kunnen lange rentes behoorlijk terugveren en beleggers die laat in langlopende obligaties zijn gestapt een tik geven.”

AXA IM voorziet overigens geen terugkeer van substantieel hogere renteniveaus, tenzij de vooruitzichten ineens verbeteren. De lage groei is de uitkomst van een diepere malaise, aldus Iggo, gebaseerd op de lage productiviteitsgroei in de westerse wereld.