Pimco: Hordes voor centrale banken

Centrale bankiers ondervinden in toenemende mate wereldwijde belemmeringen bij het vaststellen van hun beleid. Dat stelt Joachim Fels, global economic advisor bij vermogensbeheerder Pimco, op basis van diverse wetenschappelijke papers die werden gepresenteerd op het symposium in Jackson Hole.

In theorie zijn monetaire autoriteiten vrij in het maken van hun eigen keuzes: er is geen gouden standaard meer en de wisselkoersen zijn vrij zwevend. In de praktijk blijkt dat minder het geval. Zo hebben de Verenigde Staten een veel grotere invloed dan de omvang van de economie rechtvaardigt, simpelweg omdat de dollar de dominante munt blijft op het gebied van handel, financiering en centrale bankreserves.

Fels: ‘Met als gevolg dat de wereldwijde financiële cyclus feitelijk een cyclus van de Amerikaanse dollar en de Amerikaanse rente is.” Vorig jaar was in dat opzicht illustratief, aldus de econoom: de stijgende Amerikaanse rente en sterke dollar zorgde voor grote problemen in veel opkomende landen – zeker de landen die zich (deels) financieren met dollarobligaties.

Daarnaast laten de rentes, ongeacht het monetaire beleid, wereldwijd een dalende trend zien, als gevolg van spaaroverschotten, zeer lage inflatieniveaus en de toegenomen politieke onzekerheid (inclusief de handelsoorlog tussen de VS en China). Centrale banken bewegen dus mee met wereldwijde ontwikkelingen, die ze maar beperkt kunnen sturen. Het slechte nieuws, aldus Fels, is dat het Fed-beleid achterloopt op deze trend. ‘Dat is geen kritiek op de Fed’, aldus Fels: ‘Het is voor iedereen moeilijk om de ontwikkelingen in de handelsoorlog en op twitter bij te houden, en comités als de Federal Open Market Committee (FOMC, het beleidsbepalende comité van de Fed) hebben tijd nodig om een consensus te bereiken over de gepaste reactie.’