Schroders: China op zoek naar economische stabiliteit

De Chinese economie krijgt weer momentum dankzij een spenderende Chinese overheid. Met het Partijcongres voor de deur in november en economische stabiliteit hoog op de prioriteitenlijst van de Chinese beleidsmakers mag verondersteld worden dat het momentum aanhoudt. De verkiezing van Trump kon wat dat betreft niet op een slechter moment komen voor China, meent Michael Zorko, fondsbeheerder bij Schroders . Daarnaast onderschat de markt de verlammende uitwerking op de Chinese economie van het bij de Chinezen populaire anti-corruptiebeleid en daarmee ook de impact als dit beleid wordt afgebouwd: het kan de economie namelijk een boost geven.

Groeivertraging China ook door anti-corruptiebeleid

De groeivertraging van China sinds 2012 schrijven de meeste commentatoren toe aan een economie die met overcapaciteit kampt en zich in een overgangsfase bevindt naar een consumptie- en diensteneconomie. Deze factoren spelen zeker een rol maar laten onderbelicht dat de groeivertraging ook samenvalt met het anti-corruptiebeleid van president Xi dat in 2012 is gestart.

De directe impact daarvan op de luxe goederen-, dranken- en vrijetijdssector is duidelijk, maar de brede impact van het beleid op de investeringen onderschatten beleggers, meent Zorko. Functionarissen in de private en publieke sector zijn terughoudend met het afsluiten van nieuwe contracten of het verlengen van bestaande uit angst beschuldigd te worden van corruptie. Het beleid heeft een verlammende uitwerking op alle sectoren van de economie. Maar een verlichting van deze druk kan een interessante rugwind geven, denkt Zorko, al vindt hij het moeilijk om de impact te kwantificeren.

President Xi en de Chinese overheid ontkennen dat het anti-corruptiebeleid een nadelig effect heeft op de economie, evenals de meeste officiële China-commentatoren. Daar ziet Schroders een bewijs in dat de impact van het anti-corruptiebeleid op de economie onderschat wordt.

China niet blij met Trump - verhoogt onzekerheid

De sleutel tot een beter begrip van de doelstellingen van de Chinese overheid in 2017 is het vijfjaarlijkse nationale congres van de communistische partij dat in november wordt georganiseerd. De partij wil niets liever dan stabiliteit en rust op de achtergrond in de aanloop naar en tijdens het congres, zodat partijbesluiten en personele wisselingen kritiekloos worden geaccepteerd. In dat opzicht werd de verrassende verkiezing van Trump als president van de VS niet met gejuich ontvangen in Beijing.

Ondanks dat de Chinese pers hem afschildert als naïef en onervaren, nemen de Chinese partijleiders hem uiterst serieus. Trumps verbale uitingen naar China zijn agressief en zijn onvoorspelbare houding en de onzekerheid met betrekking tot zijn beleid, komen China op dit moment uiterst ongelegen. Het vermijden van een handelsoorlog is topprioriteit, meent Zorko. De vraag is of de hierdoor toegenomen onzekerheid China zal aanmoedigen economische vooruitgang en stabiliteit nog meer te stimuleren dan voorheen.

Groeiversnelling zit er niet in

Zorko meent dat de Chinese overheid al in 2016 nog voor Trump en voor Brexit was begonnen de bestedingen op te voeren om de economie op het juiste spoor te krijgen richting het congres. Tegelijkertijd stijgen de consumentenprijzen met meer dan 3% en koerst het monetaire beleid krapper. De rente werd onlangs verhoogd, waarschijnlijk ook om de kredietverstrekking op de huizenmarkt en een mogelijke kapitaalvlucht tegen te gaan omdat de rente in de VS oploopt. Een krapper monetair beleid in combinatie met ruime overheidsbestedingen is niet het recept voor een economische groeiversnelling.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.