Schroders: Groeivertraging Europese economie in 2019 en vooral in 2020 door Chinees-Amerikaanse handelsconflict

Ondanks het feit dat de indicatoren voor de Europese economische activiteit de afgelopen weken stabiliseerden, stelt Azad Zangana, Europees econoom van Schroders, de groeiverwachtingen voor de eurozone dit en volgend jaar neerwaarts bij. Het is een gevolg van de verdere escalatie van het handelsconflict tussen China en de VS. De externe vraag zal verder verzwakken en uiteindelijk ook de binnenlandse vraag raken. Waarschijnlijk komt de ECB met een versoepeling van het monetair beleid, maar veel impact zal dat niet hebben op de groei. Budgettaire verruiming zal effectiever zijn, maar de politieke wil daartoe ontbreekt nog, stelt Zangana in de nieuwste Economic & Strategy Viewpoint (September).

Azadzanganaschroders
Azad Zangana

Zwakke exportgroei

De groei van de eurozone als geheel nam af tot 0,2% op kwartaalbasis. In de kopgroep bevonden zich Spanje, Nederland en Portugal, terwijl het Verenigd Koninkrijk (-0,2%) en Duitsland (-0,1%) het slechtste presteerden. Het is vooral een zwakke externe vraag, waardoor de exportgroei achterblijft, als gevolg van het toenemende protectionisme. De binnenlandse vraag blijft vooralsnog wel robuust.

Lagere groei- en inflatieverwachting

Schroders heeft de groeiverwachting voor de eurozone voor dit jaar verlaagd van 1,2% naar 1,1%. Voor volgend jaar is de neerwaartse bijstelling significant, van 1,4% naar 0,9%. Oorzaak hiervoor is volgens Zangana dat de wereldwijde handel substantieel zwakker zal zijn in de toekomst. Europa krijgt meer te lijden van de escalatie in het handelsconflict. Met name in Duitsland is de situatie zorgwekkend. De Duitse groei van de industriële productie daalde met 4,2% en ligt intussen 6,3% onder het piekniveau van november 2017. De werkgelegenheidscijfers in de maakindustrie zijn nog robuust, maar Zangana verwacht dat dit zal omslaan. Baanverlies zal uiteindelijk ook de consumptieve bestedingen aantasten. De inflatieverwachting is ook verlaagd. Schroders denkt dat de inflatie afneemt tot 1,3% in 2019 en 2020. De lagere inflatie is een gevolg van de recente daling in de olieprijzen.

ECB komt met pakket nieuwe maatregelen

De verslechterde vooruitzichten dringen ook door tot de bestuurskamer van de ECB. Daar wordt gediscussieerd over nieuwe stimulering. De verwachting is dat de centrale bank komt met een nieuwe reeks verruimende maatregelen. Zangana voorspelt een verlaging van de depositorente van -0,4% naar -0,5% in september en een volgende verlaging tot -0,6% in december. De herfinancieringsrente blijft op nul, en de ECB zal onderscheid maken, zodat banken geen negatieve rente hoeven te betalen op hun deposito’s bij de ECB. Toch zal de lage rente de winstgevendheid van de banken aantasten. Daarnaast voorspelt Zangana een herstart van het opkoopprogramma in januari, met maandelijkse aankopen van 15 mrd euro. Naar verwachting zal de ECB zijn eigen opgelegde beperkingen verruimen, zelfs het opkopen van aandelen is een optie die op tafel ligt.

Monetaire stimulering met weinig effect

Desondanks zullen de lagere rentetarieven en kwantitatieve verruiming maar weinig impact hebben op de economie. De lage rente doet mogelijk zelfs meer kwaad dan goed. Een budgettaire verruiming zou meer effect hebben,meent Zangana. Europa heeft vooral last van een zwakke externe vraag. De binnenlandse vraag is robuust, maar kan onvoldoende tegenwicht bieden. Overheden kunnen denken aan investeringsprogramma’s maar dan moet men wel zeker zijn van een positieve bijdrage aan de economie. Europa kampt met een verwachte krimp van de arbeidskrachten en met vergrijzing. Zangana denkt dat er in 2020 wel wat stimulering komt, maar niet centraal aangestuurd door de EU. Het is aan individuele lidstaten om daartoe over te gaan.