BlackRock: deze vijf megatrends bieden de beste beleggingskansen

Om succesvol voor de lange termijn te kunnen beleggen, is het nuttig om een goed beeld te hebben van hoe de wereld verandert. Het BlackRock Investment Institute heeft daarom uitgebreid onderzocht welke wereldwijde ontwikkelingen een structurele verandering van de economie veroorzaken en welke beleggingskansen daardoor ontstaan. Volgens het meegestuurde rapport zijn dit de vijf belangrijkste megatrends:

1 Technologische doorbraken

Door de alomtegenwoordigheid van technologie kan de invloed van innovaties steeds ingrijpender zijn, en worden ook in sectoren met hoge marges toetredingsdrempels voor nieuwe marktpartijen verlaagd. Naar verwachting kan 5G-technologie de inzet van kunstmatige intelligentie versnellen, wat de vooruitgang aanjaagt op het gebied van smart cities, telezorg, zelfrijdende auto’s en het ‘internet of things’. BlackRock zoekt naar bedrijven die in staat zijn om de beste oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke problemen en bedrijven die met baanbrekende innovaties komen. Daarbij probeert BlackRock kortlopende hypes te vermijden, en blijft oog houden voor de disruptieve effecten die innovaties kunnen hebben op bestaande bedrijfstakken en op werkgelegenheid.

2 Vergrijzing

De bevolking in ontwikkelde economieën vergrijst snel. Dat leidt tot een grotere behoefte aan gezondheidszorg, andere consumentenbehoeften en verschuivende uitgavenpatronen – ook van overheden – waar bedrijven op kunnen inspelen. De beroepsbevolking in deze regio’s slinkt, waardoor technologie een belangrijkere rol gaat spelen en de concurrentie om technisch vaardige werknemers verhevigt. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor technologiebedrijven, en maakt producenten van technologie die gezondheidszorg beter en toegankelijker maken interessant om in te beleggen.

3 Nieuwe middenklassen

In navolging van China ontstaan ook in andere opkomende economieën nieuwe middenklassen, waardoor de consumentenbehoeften veranderen en meer vraag ontstaat naar merkartikelen. De concurrentiekracht van het bedrijfsleven in deze landen verschuift van lage kosten naar technologische expertise. Lokale ondernemingen kunnen uitgroeien tot grote spelers. Er ontstaan kansen voor bedrijven die inspelen op de behoefte aan infrastructuur, nieuwe technologie, voeding en schone energie. Multinationals zullen hier waarschijnlijk een rol bij spelen.

4 Klimaatverandering en grondstoffenschaarste

Brian Deese, hoofd duurzame beleggingen bij Blackrock, waarschuwt dat veel mensen de effecten van klimaatverandering nog steeds zien als een risico op de zeer lange termijn, terwijl klimaatverandering nu al een meetbaar effect heeft op de economische groei. Beleggers moeten daar dus nu al rekening mee houden, ook omdat zowel consumenten als overheden steeds kritischer op dit punt worden. BlackRock zoekt daarom naar bedrijven met innovatieve oplossingen tegen vervuiling, zoals betere recyclingmethoden, zonnepanelen, windturbines, elektrisch rijden en duurzame verpakkingen. Ook zijn er kansen voor bedrijven die oplossingen bieden voor tegen de dreiging van voedselschaarste, zoals kunstmestproducenten en bedrijven die zich richten op nieuwe technologieën voor voedselproductie, zoals drones, voorspellende weeranalyses en precisielandbouw.

5 Snelle verstedelijking

Door de snelle verstedelijking, met name in opkomende economieën, ontstaat er veel behoefte aan nieuwe infrastructuur: van wegen, gebouwen en luchthavens tot afvalverwerking, stroomvoorziening en netwerkverbindingen. In 2030 zijn er wereldwijd naar verwachting 43 megasteden (met elk minimaal tien miljoen inwoners) die vruchtbare bodem bieden voor deelplatforms, maaltijdbezorgers en elektrisch vervoer.