Standard Life over de Brexit-onderhandelingen

Stephaniekelly
Stephanie Kelly

Met het activeren van artikel 50 van het Verdrag van de Europese Unie zet het VK een belangrijke stap in het Brexit-proces. De EU en het VK zullen onderhandelingen starten over de voorwaarden van de Britse exit en een framework vaststellen waarop zij een nieuwe handelsrelatie aangaan. Omdat het VK diep verankerd is in de economische en regelgevende infrastructuur van de EU, zal het exit-proces uiterst gecompliceerd zijn, meent Stephanie Kelly, politiek econoom van Standard Life Investments.Het opzetten van een nieuwe handelsovereenkomst tussen de EU en het VK zal een langdurig proces worden. De definitieve overeenkomst over de voorwaarden voor het verlaten van de EU kan worden goedgekeurd door een gekwalificeerde meerderheid van de Europese Raad. Maar een nieuw handelsakkoord dat een verandering van het verdrag vereist, dient unaniem goedgekeurd te worden door alle lidstaten afzonderlijk. Sommige landen zullen in dat geval hun oordeel laten bepalen door de bevolking te raadplegen aan de hand van een referendum.

Zo zal er nog veel onzekerheid blijven hangen boven de uiteindelijke uitkomst van dit complexe Brexit-proces. De belangrijkste vraag is wat willen beide partijen bereiken met hun onderhandelingen en wat zijn de mogelijke uitkomsten - hoe wordt de nieuwe relatie tussen het VK en de EU vormgegeven. Vier kwesties spelen een hoofdrol in de onderhandelingen:

1. Vrij verkeer van personen

Het bedwingen van de immigratie was een dominant thema in de campagne van de voorstanders van Brexit in de aanloop naar het Britse EU-referendum. Gezien het feit dat het vrije verkeer van personen een belangrijke pijler van de EU is, zullen afwijkingen hiervan op stevig verzet van de EU-onderhandelaars kunnen rekenen.

2. Politieke soevereiniteit van het VK

Een andere belangrijke boodschap van de ‘Leave’-campagne was dat de EU onvoldoende democratisch is. Wanneer het VK toetreedt tot de Europese Economische Ruimte (EER) en zich voegt bij landen als Noorwegen en IJsland, zou nog steeds van het VK verlangd worden dat zij voldoet aan de EU-wetten en -regelgeving in ruil voor toegang tot de interne markt. Daarbij hebben EER-landen geen zeggenschap in het opstellen van EU wet- en regelgeving.

3. Toegang tot diensten en de interne markt

Het VK is een grote exporteur van diensten, met name financiële diensten. Op dit moment kunnen financiële instellingen in het VK gemakkelijk in de EU opereren zonder zware aanvullende regelgeving. De Britse overheid is op zoek naar ‘de grootst mogelijke vrijhandel’ in financiële dienstverlening met de EU. Het economisch belang van de sector en de rol van Londen als financieel centrum maken dit voor het VK een belangrijke kwestie.

4. Toekomst van de eurozone en de EU

De hoeveelheid politiek kapitaal dat in het Europese project is geïnvesteerd is aanzienlijk. Brexit vormt een bedreiging voor de duurzaamheid van de EU, zeker nu de scepsis in andere landen ten aanzien van de EU groeit. De grote angst is dat het VK de eerste dominosteen is die omvalt en dat andere landen volgen. De EU-onderhandelaars zullen erop gebrand zijn de integriteit van de EU te behouden.

Vrijhandelsovereenkomst meest voor de hand liggende uitkomst

In het algemeen geldt dat hoe sterker de toekomstige Britse betrekkingen met de EU lijken op het werkelijke lidmaatschap van de EU, des te minder verstorend het zal zijn voor de handel en de bijbehorende economische activiteit. Het meest ontwrichtende resultaat zou het terugvallen op de WTO-regels zijn, waardoor zowel tarifaire en non-tarifaire belemmeringen opgeworpen kunnen worden. Hoewel EER-lidmaatschap weinig hinder zou opleveren voor beide partijen, is het alleen politiek wenselijk voor de EU. Het gebrek aan controle over migratie en soevereiniteit maakt dit de ergste politieke uitkomst voor het VK.

Volgens de huidige signalen lijkt een EER-oplossing zeer onwaarschijnlijk. Een ideale Brexit waarbij het VK minimaal toegeeft op haar wensen creëert weinig ontwrichting van de economie, in het bijzonder voor het VK, maar het is politiek onhoudbaar voor de EU. Het zou de vier vrijheden (vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal) in gevaar brengen en de kans op het vertrek van een andere lidstaat vergroten. Uiteindelijk zullen beide partijen bereid moeten zijn om tot op zekere hoogte compromissen te sluiten. Dit maakt een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het VK de meest waarschijnlijke post-Brexit regeling.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.