Beleggers focussen op Amerikaanse zorg

Sebastiaanreinders
Sebastiaan Reinders

Sinds de Amerikaanse verkiezingen in november 2016 gaat er veel aandacht van beleggers uit naar het beleid voor de gezondheidszorg. De onzekerheid rond de hervorming van de zorgsector heeft kansen gecreëerd voor beleggers in actief beheerde strategieën. We zetten op een rijtje wat er is gebeurt en leggen uit hoe actieve managers hun klanten ervan kunnen laten profiteren.

De komst van een nieuw zorgstelsel leek na de Republikeinse verkiezingszege in november een uitgemaakte zaak. Maar de nieuwe regering leed op 24 maart een gevoelige nederlaag toen bleek dat er in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden onvoldoende steun was voor de nieuwe American Health Care REIT Act (AHCA). De AHCA was het Republikeinse wetsvoorstel ter vervanging van de Affordable Care Act (ACA), beter bekend als ‘ObamaCare’. ObamaCare werd in 2010 ingevoerd en gaf miljoenen Amerikanen toegang tot en recht op gezondheidszorg.

Op de lange baan geschoven

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan (Republikein – Wisconsin), liet president Trump weten dat hij de AHCA introk, omdat er waarschijnlijk niet voldoende steun zou zijn om het wetsvoorstel aan te nemen. Dit besluit betekent een enorme dreun voor Trump en zijn partij, want de Republikeinen hebben in de verkiezingscampagne van 2016 en eigenlijk al vanaf de invoering van de wet in 2010 gehamerd op één ding: het herroepen en vervangen van de zorgwet van Obama. De Republikeinse poging om de AHCA vóór het reces van april door het Congres te loodsen, bleek echter te veel gevraagd voor een ingewikkeld zorgplan dat waarschijnlijk betekent dat in 2018 14 miljoen en in 2024 24 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering verliezen.

De nieuwe wet zou bovendien ongunstig zijn voor veel Amerikanen met een lager inkomen en mensen van 50 jaar en ouder. Toen duidelijk werd dat het voorstel op onvoldoende steun kon rekenen, verlegden president Trump en voorzitter Ryan de aandacht snel naar het volgende punt op hun agenda: belastinghervorming.

Obamacare

J.D. Rieber, Head of US High Yield credit analyst team bij NN Investment Partners : “Veel bedrijven in de zorgsector hebben geprofiteerd van de uitgebreide dekking die ObamaCare biedt. Het intrekken van de AHCA als “herroepende en vervangende” wetgeving is dus positief voor de sector. Vooral ziekenhuizen, spoedeisende hulp en andere aanbieders die vallen onder de uitbreiding van het Medicaid-programma profiteren van de intrekking van de AHCA. De stijging van het aantal verzekerde patiënten was grotendeels een gevolg van de uitbreiding van Medicaid via ObamaCare.

Tot nu toe hebben 31 staten en Washington DC ervoor gekozen om Medicaid uit te breiden met gebruik van federale financiering via ObamaCare. Niet alleen zijn de volumes door de uitbreiding van de dekking toegenomen, deze aanbieders hebben nu ook minder afschrijvingen als gevolg van onverzekerde patiënten. Deze patiënten stellen hun zorgvraag dikwijls uit tot ze geen andere keus meer hebben. Het gevolg is vaak dat ziekere patiënten een beroep doen op de spoedeisende hulp als primaire bron van zorg, tegen veel hogere kosten die ze niet kunnen betalen. De ziekenhuizen konden de rekeningen niet innen en moesten deze kosten afschrijven.”

Wat gebeurt er nu de AHCA is ingetrokken? We verwachten dat het zorgbeleid in de toekomst zal worden herzien, zij het via minder transformationele wetgeving. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om kleinere, minder uitgebreide voorzieningen in de gezondheidszorg en administratieve maatregelen van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Beide partijen kunnen ook weer bij elkaar komen om te praten over de zogenoemde ‘Health Insurance Exchange’ (een ‘markt’ voor verzekeringsmogelijkheden) en het opnieuw bekrachtigen van het zorgprogramma voor kinderen (SCHIP).

Sebastiaan Reinders , Lead Portfolio Manager, US High Yield en Senior Portfolio Manager, Global High Yield bij NN Investment Partners : “De onzekerheid die heeft geleid tot de zorgbeleidsdiscussies in maart heeft gezorgd voor mogelijkheden voor actieve beleggers. Door het mislukken van de AHCA verwachten we dat deze onzekerheid rond de gezondheidszorg zal afnemen. Als fundamenteel gedreven beleggers blijven we erg selectief in de zorgsector en richten we ons op beleggingscases die worden gedreven door de specifieke kenmerken van een bedrijf.

In onze portefeuilles beleggen we in een mix van bedrijven verspreid over de hele sector, gericht op bedrijven met specifieke kenmerken die out performance kunnen genereren. Op basis van ons bottom-up gedreven researchproces beoordelen we deze kenmerken en via scenarioanalyses evalueren we mogelijke uitkomsten. Nu de dreiging voor de belangrijke wetgeving in de gezondheidszorg grotendeels uit de lucht is, kunnen we profiteren van de volatiliteit als gevolg van het volgende Republikeinse twistpunt: belastinghervorming.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.