Standard Life: moeten beleggers zich zorgen maken over groeidip VS?

Jeremylawson
Jeremy Lawson

De Amerikaanse economie geeft gemengde signalen af. De stemming onder inkoopmanagers in de maakindustrie en de dienstensector is opperbest. Ook de consumenten blaken van vertrouwen. Desondanks is de groei in het eerste kwartaal teruggevallen tot een schamele 1,2% op jaarbasis, tegen 2,1% in het laatste kwartaal van vorig jaar. Consumentenbestedingen en export lijken te zijn afgenomen. Maar Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments, is ervan overtuigd dat dit een tijdelijke dip is en geen malaise.

Het is vooral een weerslag van tijdelijke factoren zoals het weer en vertraging bij het uitkeren van belastingrestituties. Lawson verwacht vooralsnog een economische groei van 2,3% voor 2017.

Hoe normaal is normalisatie?

Ondertussen blijft natuurlijk de vraag wat het juiste pad voor de Fed is om het beleid te normaliseren. Lawson gaat uit van nog twee renteverhogingen dit jaar. Maar dit hangt grotendeels af van het begrotingsbeleid dat de Amerikaanse overheid gaat voeren. Dudley, president van de federale bank in New York, liet zich ontvallen dat de Fed aan het einde van dit jaar al zou kunnen beginnen met het afbouwen van zijn balans. Het illustreert volgens Lawson de onzekerheid over snelheid en manier waarop de Fed het monetair beleid zou kunnen verkrappen.

Leidt verkrapping al tot ongewenste effecten?

Er bestaan zorgen in hoeverre de economie is opgewassen tegen een krapper monetair beleid. De groei van commerciële en industriële kredietverstrekking neemt af, maar volgens Lawson is dat niet veroorzaakt door een krapper monetair beleid. De dalende trend was voor de renteverhogingen al zichtbaar. Er lijken daarbij andere factoren een rol te spelen, zoals na-effecten van de stress op de markten begin 2016, onzekerheid over het beleid van Trump, alternatieve financieringsvormen voor het bedrijfsleven en een verbetering van de kasstromen.

Er bestaat wel duidelijk het risico dat een te snelle verkrapping leidt tot een ongewenste scherpe daling van de economische activiteit. Maar zolang de normalisatie gematigd verloopt en in lijn is met aantrekkende macrofactoren, dan hebben beleggers weinig te vrezen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.