Schroders: opleving in internationale handel is puur cyclisch

Craigbotham
Craig Botham

2017 is sterk gestart. De economische groei ziet er gezond uit en de internationale handel trekt aan. Deze ontwikkeling valt samen met een opleving op de aandelenmarkten, met name in de opkomende markten. Maar dit is volgens Craig Botham - econoom opkomende markten bij Schroders - puur een cyclische opleving, die in de loop van het jaar weer zal afnemen.

Impact handel op opkomende markten

Van de aantrekkende wereldhandel profiteren de opkomende markten, waar export een groot gedeelte van de groei bepaalt. De opleving van de handel pakte dan ook goed uit voor de aandelenmarkten in opkomende landen. Maar optimisme zou pas echt op zijn plaats zijn als de opleving een terugkeer naar de gouden tijden van voor de financiële crisis betekende.

Of een dergelijke utopie werkelijkheid wordt, hangt mede af van de vraag waar de opleving van de handel vandaan komt. Is dat een gevolg van hogere groei van de wereldeconomie? Of is er een structurele verandering te bespeuren die de handel naar een hoger niveau heeft getild?

Botham kijkt daarvoor naar de multiplier van de handel en hanteert hierbij handelsvolume en niet de handelswaarde. Als die afgezet wordt tegen het reële BBP van de wereldeconomie, dan is er een duidelijke neerwaartse trend zichtbaar. Het brengt Botham tot de conclusie dat de verbeterde handelswaarde volledig valt toe te schrijven aan hogere prijzen en aantrekkende economische groei wereldwijd.

Tegenwind voor de handelscijfers

Al eerder heeft Schroders tegenkrachten geïdentificeerd, die de handelscijfers onder druk zetten. Met name wijst Botham op het naijlende effect van de financiële crisis en het einde van de globalisering. Als een opleving van de internationale handel niet wordt gedragen door een verbetering van de multiplier op de korte termijn, blijven economische groei en inflatie over om de waarde van de handel verder op te stuwen. Schroders acht dit niet echt een aannemelijk scenario. Beide zullen aantrekken op de korte termijn maar onvoldoende om terug te keren naar het pre-crisis groeitempo van de international handel.

Het is dan ook waarschijnlijk dat het herstel van de wereldhandel piekt op de niveaus zoals wij die vandaag de dag kennen en die liggen lager dan voor de crisis. Daarmee is niet gezegd dat de prestaties van opkomende markten onder druk staan, maar dat groeistimulans elders gezocht moet worden, wellicht in hogere productiviteit en economische hervorming.

China en de VS…

Als de huidige opleving vooral cyclisch is, dan zijn daar volgens Botham twee drijfveren voor te vinden. Enerzijds de VS (Trumpflation), anderzijds fiscale en monetaire stimulering in China - waarbij met name de laatste een belangrijke kracht achter de gestegen handelscijfers is.

Hoe lang kunnen deze twee aanjagers nog standhouden, vraagt Botham zich af. De opleving van de twee grootste economieën ter wereld is vooral cyclisch. In de VS neemt het positieve effect van voorraadvorming af en ook bij de consumentenbestedingen is tegenwind te verwachten. Botham voorspelt dat de impuls die vanuit de Amerikaanse economie komt in de tweede jaarhelft gaat afnemen. De Chinese economie vertraagt dit jaar marginaal, maar dat neemt in 2018 toe. China kan niet meer als de grote aanjager van de internationale handel worden gezien. Bonham gaat ervan uit dat de internationale handel in de tweede helft van 2017 op een keerpunt komt en daar zullen aandelenbeleggers in opkomende markten last van krijgen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.