Euro-obligaties: één obligatie om iedereen te financieren

Wolfgang Bauer , fondsmanager M&G Global Corporate Bond Fund en M&G European Corporate Bond Fund

De Duitse verkiezingen van september schijnen nog ver weg, maar voor de eerste keer in 10 jaar lijkt het mogelijk dat Angela Merkel zou kunnen verliezen. Martin Schulz, kandidaat-kanselier en voorzitter van de Sociaaldemocratische partij, gaat erop vooruit in de pols. In 2011 en 2012, in volle eurocrisis, pleitte Schulz herhaaldelijk voor een mutualisering van de overheidsschulden via euro-obligaties. Daardoor zouden de belaagde landen uit de periferie zich tegen lagere kosten kunnen financieren. Dankzij de “whatever it takes” actie van de ECB zijn de spreads van de overheidsobligaties uit die perifere landen gedaald. Maar het voorbije jaar zijn die spreads weer wat opgelopen, wat suggereert dat het standpunt van Schulz terug relevant wordt.

Laten we er even van uitgaan dat het voorstel van Schulz wordt uitgevoerd om 10-jarige euro-obligaties te lanceren. In dat geval zou de financieringskost van Duitsland verdrievoudigen, terwijl het rendement op overheidsobligaties van de perifere landen beduidend zou verlagen. Door één klasse van euro-obligaties te creëren zou de gefragmenteerde markt voor Europese overheidsobligaties fundamenteel hervormd worden en de obligaties meer gestandaardiseerd. De kleinere landen, waarvan de overheidsschuld door veel beleggers genegeerd werd, zouden kunnen genieten van een grote en liquide euro-obligatie markt.

Maar het is onwaarschijnlijk dat euro-obligaties snel ingevoerd zullen worden. Los van de mogelijke morele risico’s veroorzaakt door schuldmutualisering en mogelijke conflicten met het verdrag van Lisabon, bestaan er ook heel wat politieke obstakels in Duitsland. Kanselier Merkel, minister voor financiën Schäuble en andere leden van de conservatieve partijen CDU en SCU hebben in het verleden altijd euro-obligaties verworpen. En zelfs als Schulz er in zou slagen zonder het CDU/CSU-blok een stabiele parlementaire meerderheid te organiseren, zou hij dan echt het debat over euro-obligaties willen heropenen ? Het debat is in Duitsland niet echt populair en dat kan verklaren waarom hij het onderwerp nog niet te sprake gebracht heeft nu hij mikt op het kanselierschap.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.