Is 3% echt High Yield ? Het dilemma van Europese bedrijfsobligaties

Regina Borromeo, Portfolio Manager and Head of International High Yield bij Brandywine Global (een filiaal van Legg Mason )

Maart was een historische maand voor hoogrentende bedrijfsobligaties in euro, omdat het gemiddelde rendement van deze obligaties voor de allereerste keer onder 3% zakte. De Europese high yield markt groeide van €21 miljard in 2001 naar €360 miljard vandaag. Maar de huidige rendementen verschillen zeer sterk van de high yield Europese markt van 15 jaar geleden. Beleggers in hoogrentende bedrijfsobligaties in euro staan voor een dilemma, rekening houdend met de huidige historisch lage rente, het prijsrisico en de centrale bank- en geopolitieke risico’s.

Het opkoopprogramma van de ECB zorgde er mee voor dat verleden jaar de spreads over het rentespectrum nauwer werden. De ECB heeft bijna 3,4% van de markt voor Europese bedrijfsobligaties opgekocht. Dat zorgde voor meer uitgiftes en een grotere interesse voor Europese bedrijfsobligaties. Maar verschillende economische indicatoren wijzen op een verhoogde waarschijnlijkheid dat de ECB eind 2017 zijn opkoopprogramma zal beginnen afbouwen. Het risico bestaat dat ECB president Draghi het opkopen van bedrijfsobligaties meer zal terugschroeven dan van overheidsobligaties om zo zwakkere landen in de periferie van de eurozone te beschermen.

Vergeleken met Amerikaanse hoogrentende bedrijfsobligaties worden de Europese tegen een zeer laag rendement verhandeld en zijn ze meer duratie-gevoelig dan in de voorbije vier jaar. Hoewel verwacht wordt dat de falingsratio’s laag zullen blijven (momenteel zitten ze aan 2,2%), leggen bepaalde marktdynamieken toch de basis voor toekomstige problemen. In het eerste kwartaal was er een verhoogde uitgifte van achtergestelde obligaties en obligaties van lagere kwaliteit (10,5% van de totale markt tegenover 2,5% in het eerste kwartaal van 2016).

De Amerikaanse markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties heeft het voorbije jaar zeer goed gepresteerd. Gunstige vooruitzichten inzake falingen en een zekere stabiliteit in de grondstofprijzen zouden deze markt steun moeten leveren voor de rest van 2017. Daarentegen ligt het rendement van de Europese hoogrentende bedrijfsobligaties historisch laag. We blijven voorzichtig voor hoogrentende bedrijfsobligaties in euro op basis van hun waardering ten opzichte van Amerikaanse en van emerging markets bedrijfsobligaties, en ook omwille van de verwachte politieke risico’s in Europa in de loop van dit jaar.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.