Schroders: Zes redenen om toch te beleggen in negatief renderende obligaties

Beleggen in negatief renderende obligaties lijkt onverstandig. Toch zijn er volgens de obligatiespecialisten van Schroders goede redenen om het wel te doen.

Negatieve rente lijkt een blijvertje

De ineenstorting van obligatierendementen wereldwijd sinds eind vorig jaar klinkt nog na op de financiële markten. De Amerikaanse tienjaars obligatierente is gedaald van 3,2% naar 1,5%. Maar het kan nog erger, de rentecurven van staatsobligaties uit Duitsland en Zwitserland zijn geheel negatief. Ondertussen rendeert meer dan 16 biljoen aan schuldpapier - 29% van de wereldwijde investment grade fixed income markt - negatief (22 augustus 2019). Alleen de schuldmarkt in dollars biedt nog een beperkt positief rendement.

Negatieve rente lijkt voorlopig een blijvend gegeven. Zelfs in de VS wordt nu gesproken over negatieve rentestanden. Vanuit het oogpunt van een belegger roept dit een aantal serieuze vragen op. Wie wil er immers betalen voor het uitlenen van geld? Toch heeft beleggen in schuldpapier met een negatieve rente nog altijd zin. Schroders zet zes redenen op een rij.

1. Gehedged rendement telt

Bij het beleggen in vreemde valuta wordt doorgaans het valutarisico afgedekt. De bijkomende kosten (of rendementen) van het afdekken hebben invloed op de aantrekkelijkheid van obligaties. Bijvoorbeeld, een tienjaars Duitse Bund met een yield van -0.6% lijkt onaantrekkelijk voor beleggers in USD. De hedgetarieven zijn gebaseerd op het verschil tussen Amerikaanse en Duitse korte rente en omdat de Amerikaanse korte rente veel hoger is dan de Duitse, ontvangen beleggers geld om hun euro-exposure te hedgen. Met 2,2% behalen ze een rendement dat zelf hoger ligt dan het rendement op Amerikaanse tienjaars Treasuries.

Ook al zal de Fed naar verwachting de rente verlagen, zolang het renteverschil tussen de VS en het eurogebied groot blijft, zullen Duitse obligaties aantrekkelijk blijven voor Amerikaanse beleggers. Hetzelfde geldt voor beleggers in andere obligaties van ontwikkelde markten. Valutahedging kan in feite negatieve rendementen omzetten in positieve rendementen.

2. Inkomen versus kapitaalgroei

Beleggers in negatief renderend schuldpapier worden met een verlies opgezadeld als ze deze obligaties tot het einde van de looptijd vasthouden. Veel beleggers doen dit echter niet. Een belegger die verwacht dat de rente nog verder daalt, kan profiteren van kapitaalgroei. Zwitserse tienjaars schuld bood begin dit jaar een rente van -0,1%. Desondanks bedroeg het rendement erop 5,6% tot augustus. Het effect kan echter beide kanten op werken. Een stijging van de rente kan tot significante verliezen leiden.

3. Diversificatie

In een brede asset allocatie spelen obligaties nog altijd een belangrijke rol, ondanks de negatieve rente. Er is een relatief sterke negatieve correlatie tussen obligaties en aandelen. Obligaties doen het beter in tijden dat de aandelenmarkten het moeilijk hebben, en omgekeerd. Risicobeperking is met name belangrijk in tijden van stress. Als beleggers safe havens opzoeken profiteren staatsobligaties meestal van kapitaal dat de aandelenmarkten verlaat. Dit betekent dat zelfs negatief renderende obligaties het risico van een beleggingsportefeuille nog steeds aanzienlijk kunnen verminderen.

4. Voldoen aan verplichtingen met negatief rendement

Beleggers met toekomstige verplichtingen, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, lijken zich minder zorgen rendementen van obligaties. Zij kopen het schuldpapier vaak als ‘match’ voor hun verplichtingen. Het alternatief voor het niet kopen van negatief renderende obligaties is de blootstelling aan significante risico’s mocht de rente verder dalen.

5. Obligaties als hedge tegen deflatie

Veel assets hebben het moeilijk in tijden van deflatie. Staatsobligaties met een vaste rente zijn daarop een uitzondering. Een negatief renderende obligatie kan zo een positief reëel rendement opleveren in tijden van deflatie. Zo kunnen deze obligaties dienen als hedge tegen prijsdaling. Veel beleggers zijn bezorgd dat de wereld in een Japan-scenario belandt waarin deflatie lang aanhoudt. Obligaties met een vaste rente kunnen in dat geval goed presteren.

6. Wat is het alternatief?

Ook al zijn beleggers niet blij met een negatief renderende obligatie, over welk alternatief beschikken ze? Tenzij ze bereid zijn om meer risico aan te gaan, blijft er vraag naar dit negatief renderende obligaties.