Van handelsconflict tot valutaoorlog? Positionering van Ethna-AKTIV

Door Frank Borchers, Senior Portfolio Manager, Ethenea

De recente devaluatie van de Chinese yuan ten opzichte van de Amerikaanse dollar tot het laagste niveau sinds 2008 wekt de vrees dat het handelsgeschil tussen China en de VS kan escaleren tot een valutaoorlog. De wereldhandel zou er het meest onder lijden.

Frankborchers
Frank Borchers

Wat betekent dit voor de positionering van Ethna-AKTIV?

Het is niet waarschijnlijk dat we op korte termijn een oplossing voor het handelsconflict zullen zien. Daarom bestaat de kernportefeuille van de Ethna-AKTIV nog steeds voor ongeveer 80% uit hoogwaardige bedrijfsobligaties. Een groot deel van deze obligaties zijn in Amerikaanse dollars. Met deze allocatie hebben we een rendementsbijdrage van ongeveer 8% op jaarbasis kunnen genereren, vooral door de aanzienlijke daling van de rentetarieven - met name in de V.S. Dankzij andere rendementsfactoren - zoals goud, valuta's en derivaten - ligt de totale prestatie van Etna-AKTIV sinds begin van het jaar momenteel boven de 9%, met een verhoudingsgewijs lage volatiliteit.

Wat de rente betreft, is er weinig hoop op een duurzame trendbreuk in de richting van stijgende rendementen. Een versoepeling van de obligatiemarkten, zowel in de VS als in Europa, lijkt nodig te zijn. Daarom hebben we onlangs de looptijd van de obligatieportefeuille enigszins ingekort en hebben we daardoor winst gemaakt.

In termen van valuta denken wij dat de Amerikaanse dollar sterk zal blijven ten opzichte van de euro. Aangezien de meeste Europese obligaties een negatieve rente hebben en de marktpartijen op zoek zijn naar positieve rendementen - vooral in de dollarzone - zou dit de Amerikaanse dollar moeten blijven ondersteunen. Daarnaast hebben we een positie in Zwitserse frank die zal profiteren van de huidige economische en politieke problemen.

Wij behouden ook onze goudpositie, omdat deze momenteel profiteert van de negatieve reële rente.