T. Rowe Price: Drie factoren die gunstige vooruitzichten voor frontier markets bepalen

2018 was een uitdagend jaar voor frontier markets, maar met het ingaan van de laatste fase van 2019, ziet Oliver Bell, fondsmanager van het Frontier Communications Markets Equity Fund van T. Rowe Price, drie verschillende dynamieken aan het werk die de prestaties in deze beleggingscategorie kunnen doen omslaan: verkiezingen, promotie naar de MSCI Emerging Markets index en geopolitieke- en handelsontwikkelingen.

Wereldeconomie

Verkiezingen

Argentinië maakt zich op voor de beslissende presidentsverkiezingen in oktober. De valuta- en aandelenmarkten schrokken van het verlies van zittende president Macri in de voorverkiezingen. Mocht Macri terug weten te komen in de peilingen, dan kan dit een positieve katalysator zijn voor Argentijnse assets. Maar de vrees voor wanbetaling zal blijven tot de verkiezingen achter de rug zijn.

Nigeria daarentegen had verkiezingen in februari dit jaar. Nu het land uit een recessie komt, is economisch beleid van cruciaal belang. De continuïteit van het leiderschap is positief voor het land en de recente economische indicatoren zijn bemoedigend, waaronder een passender waardering van de de munt, de naira, een verhoging van het minimumloon en zowel een verbetering an de prestaties van de olie - en niet-oliesectoren in het land. Bell kijkt vooral naar een sterkere focus van de overheid op de economie en de convergentie naar één wisselkoers. Beleggers waarderen het streven naar een marktgericht beleid en maatregelen die het binnenlandse bedrijfsleven en de investeringen stimuleren.

Opname in MSCI index

Landen die promoveren van de MSCI Frontier Communications Markets index naar de MSCI Emerging Markets index profiteren doorgaans van een sterke instroom van passieve beleggingsgelden voordat ze daadwerkelijk in de index worden opgenomen. Dat was ook het geval bij Qatar, de VAE en Pakistan. Argentinië werd in mei van dit jaar opgenomen in de MSCI EM, Saoedi-Arabië begon een gefaseerde opname in mei en voltooide deze in augustus en naar verwachting volgt Koeweit in 2020. Bell zoekt exposure aan deze trend en bouwt dat geleidelijk af nadat een markt de overstap naar de index heeft gemaakt. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de fundamentals om de juiste exposure te bepalen.

Geopolitieke ontwikkelingen

Beleggers kijken nauwlettend naar de handelsspanningen tussen de VS en China. Als deze spanningen afnemen en het de onderhandelaars lukt om een handelsdeal te sluiten, dan kan de risicobereidheid onder beleggers weer toenemen, waar met name de frontier markets van zullen profiteren. Ondertussen hebben landen als Vietnam en Bangladesh baat bij de aanhoudende spanningen, omdat bedrijven hun productie vanuit China verplaatsen naar dit soort landen waar arbeid nog een betrekkelijk goedkope productiefactor is.

Bell hanteert een gespreide portefeuille vanuit de overtuiging dat selectieve keuzes een duurzaam rendement kunnen opleveren in moeilijke periodes. Hij is van mening dat de vooruitzichten voor frontier markets verder kunnen verbeteren naarmate een aantal van de ontwikkelingen op nationaal niveau, die op de markten wegen, zich doorzetten. Veel hiervan is al terug te vinden in de effectenprijzen, waardoor de markten zijn voorbereid zijn op een sentimentsverbetering die kan komen wanneer verkiezingen, opname in de MSCI EM index en handels- en geopolitieke ontwikkelingen zich in de loop van het jaar zullen voltrekken.

Momenteel geeft Bell de voorkeur aan Saoedi-Arabië, Sri Lanka, Vietnam en Koeweit. Gekeken naar sectoren, dan zijn er aantrekkelijke kansen te vinden onder goedkoop geprijsde banken en aandelen in de consumentensector, die profiteren van de gunstige bevolkingsdynamiek.