Waarom het te rustig is op de wereldwijde aandelenmarkten

Door Scott Berg, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Global Growth Equity Fund

Scottberg
Scott Berg

Terwijl op de wereldwijde aandelenmarkten nog steeds sterke rendementen worden behaald, veroorzaakt de opmerkelijk lage volatiliteit een knagend gevoel van onbehagen, zeker gezien de aanhoudende onzekerheid over de macro-economische en politieke vooruitzichten en de bedrijfswinsten. Illustratief in dit verband is de MSCI AC World Index , die year-to-date met 7% en in de periode tussen de Amerikaanse verkiezingen en 31 maart met ruim 10% steeg, in een vastberaden en vrijwel ononderbroken tempo. Tegelijkertijd daalde de gerealiseerde volatiliteit op de aandelenmarkten tot een niveau dat lang niet is gezien.

Meer rendement bij minder volatiliteit is iets wat beleggers altijd als muziek in de oren klinkt, maar bij deze extreme waarden een situatie die meestal niet lang duurt.

Waarom is de volatiliteit eigenlijk gedaald? Het is belangrijk te beseffen dat de afnemende volatiliteit gedeeltelijk samenhangt met de reële positieve verandering in het wereldwijde economische klimaat. Zo zijn de inkoopmanagersindices gestegen tot een niveau dat duidt op een solide groeiversnelling. Ook de bedrijfswinsten, zowel de gerealiseerde als verwachte, tonen een gestaag herstel. Tegelijkertijd zijn de rentes wereldwijd nog steeds laag en blijft het monetaire beleid accommoderend. Waarom zoeken wij dan naar argumenten om de komende tijd voorzichtiger te zijn dan de consensus?

Hoewel de onderliggende economische situatie verbeterd is, berust de rally voor een deel op hoop en sentiment. In één jaar is de consensus omgeslagen van wanhoop naar uitbundigheid. Dit optimisme heeft zijn oorsprong in de betere cijfers en de mogelijke impact van de beleidsverandering in de VS, al is het wachten op concrete beleidsvoorstellen van de regering Trump. De implicaties hiervan voor de cyclische delen van de wereldwijde aandelenmarkt leidden na de verkiezingen tot een golf van cyclische aankopen, een trend waar wij vanuit een weloverwogen contraire houding tegenin gaan.

Belastinghervormingen en -verlagingen, begrotingsstimulering en deregulering kunnen de groei zeker stimuleren, en het is nu aan Trump om beleidsmaatregelen door te voeren om zijn campagnebeloften waar te maken. We blijven echter voorzichtig. Hoewel de markt naar de politiek en macrocijfers blijft opkijken als bron van hoop, is het volgens ons nu tijd om de blik op individuele aandelen te richten en het lijstje met gewenste aandelen die bij eventuele macro-economische of politieke tegenvallers misschien in de uitverkoop komen, te actualiseren. Welke risico’s kunnen een einde maken aan de periode van lage volatiliteit, en wat zijn de gevolgen voor aandelen?

Een deel van het risico voor aandelen schuilt in de recente positieve cijfers. Als fundamenteel gerichte beleggers zijn we blij met goed nieuws, maar de kans dat de economische groei zijn vaart verliest, is groot; onze gunstigste schatting is dat het positieve sentiment rond het Amerikaanse beleid op een bepaald moment inzakt. Beide scenario’s zullen hernieuwde voeding geven aan de beren in de aandelenmarkten, die er tijdelijk het zwijgen toe moesten doen.

Dat neemt niet weg dat we, als verder alles hetzelfde blijft, een eventuele zwakte van onze voorkeursaandelen zoals altijd zouden aangrijpen om te kopen. De moed om in perioden van pessimisme je overtuigingen te volgen is in deze inmiddels zeer langdurige en vaak turbulente bullmarkt cruciaal gebleken. Behalve dat het sentiment en de economische groei binnenkort hun piek bereiken, zien we ook dat de inflatie weer stijgt en op middellange termijn enig risico veroorzaakt, vooral in de VS.

Op dit moment wordt een hogere inflatie nog als teken van het economisch herstel gezien. Maar in de stijgende kerninflatie in de VS zit een toenemende looninflatie ingebed. Daarom wordt prijszettingsvermogen voor individuele bedrijven een belangrijke voorwaarde om hun marges en winstgroei in het volgende stadium van de cyclus te kunnen handhaven. Hetzelfde geldt voor hun solvabiliteit en financiering, als de rente in de VS een geleidelijke weg omhoog inzet, zoals wij verwachten.

Op middellange termijn heeft de dispersie van de ondernemingswinsten, als sommige bedrijven de kansen in het nieuwe klimaat van hogere verwachtingen en hogere waarderingen verzilveren terwijl andere teleurstellen, waarschijnlijk tot gevolg dat de volatiliteit in de aandelenmarkt naar ‘normalere’ niveaus stijgt. Dat is dan geen teken van het einde van de aandelencyclus, maar juist van normalisering na een periode van ongewoon positieve cijfers en sentiment. En dat schept weer nieuwe koopkansen voor contraire beleggers, zowel op korte termijn – mits voorzichtig te werk wordt gegaan – als op lange termijn.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.