Standard Life: handel en inflatie eurozone sterk afhankelijk van olieprijs

Stephaniekelly
Stephanie Kelly

De import van fossiele brandstoffen bedraagt 17% van de totale import van de eurozone. Het weerspiegelt het feit dat in de eurozone nauwelijks ruwe grondstoffen voorhanden zijn. Het handelstekort van de eurozone met de rest van de wereld in fossiele brandstoffen bedroeg in 2016 157 miljard euro. Dit staat in scherp contrast met het totale handelsoverschot van de eurozone met de rest van de wereld dat in 2016 op 269 miljard euro uitkwam.

Prijsbewegingen op de olie- en grondstoffenmarkt hebben een significante impact op de handelscijfers, schrijft Stephanie Kelly, Europees econoom bij Standard Life Investments, in haar wekelijkse nieuwsbrief. De handelscijfers verbeteren als de energieprijzen dalen. De vraag is nu of er een bodem bereikt is en een verslechtering van de handelscijfers te verwachten valt nu de olieprijs aantrekt. Kelly wijst erop dat de verwachtingen voor de olieprijs zeer gematigd blijven voor 2017 tot en met 2019, die lijkt te blijven liggen rond de 55 dollar per vat. Dat zou gunstig zijn voor de handelscijfers van de eurozone.

Energiekosten bepalen in hoge mate inflatie

De energiekosten spelen ook een rol in de inflatiecijfers. Het herstel van de energieprijzen heeft de afgelopen maanden het algemene inflatiecijfer voor de eurozone opgedreven richting een piek van 2%. Het inflatiecijfer voor maart lijkt lager uit te vallen richting 1,5%, omdat de energieprijsstijging minder agressief was door seizoensfactoren. De energieprijzen wegen voor 9,5% mee in de CPI (consumentenprijsindex) van de eurozone.

Consumenten voelen hogere producentenprijzen nog niet

Opvallend vindt Kelly dat de hogere PPI (producentenprijsindex) - met 4,5% op het hoogste niveau sinds 2011 - nog niet terug te zien is in de bredere consumentenprijsinflatie. Maar in deze relatie kan enige vertraging zitten. De energieprijzen zijn een belangrijke kostenpost voor de bedrijven, waarvan een deel kan worden doorberekend aan de consument in de vorm van hogere prijzen. De mate van doorwerking verschilt per sector en per product, afhankelijk van hoe elastisch de vraag is voor een bepaald product en hoe gemakkelijk een bedrijf energieprijsstijgingen kan absorberen.

Het is volgens Kelly wel zaak om - gezien de beperkte nominale loongroei - de potentiële druk op het inkomen per huishouden in de gaten te houden. Consumenten zouden ingeklemd kunnen raken tussen beperkte nominale loongroei en hogere inflatie.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.