BNY duidt op risico's VS

De renaissance van de opkomende markten, die begon in de tweede helft van 2016, lijkt in 2017 door te zetten. Het herstel kwam met stabilisatie van de grondstoffenprijzen, verbetering van de economische fundamentals voor de opkomende markten en een gestage instroom in EM obligaties. Garcia Zamora, fondsbeheerder van het BNY Mellon Emerging Market Debt Local Currency Fund bij Standish, verwacht dat opkomende markten als beleggingscategorie significant opwaarts potentieel bieden in 2017.

Toen de asset class uit de gratie raakte als gevolg van de ineenstorting van de olieprijzen, zwakke binnenlandse valuta, stijgende inflatie en politieke onrust in belangrijke opkomende markten, heeft een aantal landen hard gewerkt om de tekorten op de lopende rekening weg te werken. Garcia Zamora wijst met name op de inspanningen van Colombia, Indonesië en Brazilië. Daarnaast hebben de centrale banken in opkomende markten met succes de hoge inflatie bestreden en herstelden de grondstoffenprijzen.

Hoge verwachtingen van Mexico en Turkije

Zamora heeft vooral hoge verwachtingen van Mexicaanse en Turkse obligaties. De markt heeft overdreven gereageerd op de risico’s die daar optraden en heeft te weinig oog voor de kansen die daar nu liggen. Hij verwacht dat van de retoriek van president Trump over Mexico in de praktijk veel minder terecht zal komen.

Ook in Colombiaanse obligaties ziet Zamora kansen. Het vredesakkoord met FARC schept de ruimte om de noodzakelijke hervormingen in de overheidsfinanciën door te voeren en tegelijkertijd investeerders en technische know-how aan te trekken om de enorme oliereserves van het land te gelde te maken. Gezien de dalende inflatie heeft de centrale bank van Colombia ruimte om de hoge rente naar beneden te brengen, waardoor een aantrekkelijk rendement op Colombiaanse obligaties in lokale valuta kan ontstaan.

Risico’s komen uit de VS

Vooruitkijkend is Zamora optimistischer over de verwachtingen voor EM schuldpapier in lokale valuta. Wel is er een aantal risico’s aan te wijzen. Heel concreet wijst Zamora op een stijging van de Amerikaanse rente en het beleid van president Trump. Hij is er echter van overtuigd dat de rente in de VS dit jaar geleidelijk zal stijgen. Volgens Zamora houden de markten rekening met twee tot drie renteverhogingen dit jaar, tenzij inflatie of economische activiteit de Fed verrassen, maar daar gaat hij niet vanuit.

Over het effect van het beleid van Trump heeft Zamora geen hoge verwachtingen. De Amerikaanse politiek is zo ingesteld dat een aantal grote kwesties een voor een aangepakt worden in plaats van dat er een schot hagel op een reeks van issues wordt afgevuurd. Trump heeft ervoor gekozen om eerst de complexe gezondheidszorg te hervormen, waardoor andere beleidsvoornemens voorlopig op de achtergrond zijn geraakt. Daarbovenop komt ook nog eens dat Trump te maken heeft met niet alleen verdeeldheid tussen Republikeinen en Democraten in het Congres, maar ook met interne verdeeldheid tussen facties in de Republikeinse partij. Dat beperkt de speelruimte voor radicale ingrepen en zorgt ervoor dat implementatie van nieuw beleid langer op zich laat wachten dan de markten veronderstellen.

Beleid Trump vol contradicties

Daarnaast is er sprake van een contradictie in het beleid van Trump. Het verlagen van de belastingen en verhogen van de uitgaven voor infrastructuur jagen zullen economische groei en inflatie aanjagen. Dat leidt in theorie tot een hogere rente, die de US dollar zal versterken. Met een sterkere US dollar lopen de handelstekorten met landen als Mexico en China juist op, terwijl Trump die wil verlagen. Die twee doelstellingen zijn volgens Garcia Zamora onverenigbaar.