Vanguard: Inflatie blijft laag door technologie

De inflatie zal de aankomende jaren gematigd blijven, aldus Wim van Zwol, hoofd Benelux en Nordics bij Vanguard. De wet van Moore speelt hierin een belangrijke rol.

Aan het begin van 2017 verwachtten veel economen dat de inflatie zou oplopen. De arbeidsmarkt werd krapper en het werkloosheidscijfer lag laag. Maar de kerninflatie, waarbij levensmiddelen en energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, was in april slechts 1,9% op jaarbasis, tegen 2,3% in januari. In maart 2017 daalden de prijzen zelfs. Dit was de eerste keer sinds januari 2010 dat de Amerikaanse consumentenprijzen maand na maand daalden.

Deze situatie was toen ongewoon, maar nu, twee jaar later, wordt het steeds duidelijker dat de inflatie getemperd blijft en significant lager ligt dan de 2% jaarlijkse doelstelling die door initiatiefnemers van het monetaire beleid in veel ontwikkelde landen is gesteld.

Waarom gebeurt dit wanneer de Amerikaanse arbeidsmarkt krap blijft? En wat betekent dit voor beleggers? Om de eerste vraag te beantwoorden hoef je niet verder te kijken dan de wet van Moore, die verklaart hoe steeds goedkopere en steeds beter wordende technologie door de economie sijpelt. Vanguards evaluatie van de wet van Moore, eerder besproken in de ‘Global Matters Paper’, en de lessen daaruit zijn nog steeds van toepassing.

Vergrootglas

De wet van Moore stelt dat als de technologie verbetert, de relatieve prijs ervan daalt. De groothandelsprijs van mobiele telefoons daalde bijvoorbeeld in april 2017 met 13% in vergelijking met een jaar eerder. Maar de wet van Moore (bedacht door Gordon Moore, de medeoprichter van Intel) gaat over meer dan technische producten. De indirecte effecten beperken namelijk de prijzen in alle uithoeken van de economie.

Volgens het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis is de hoeveelheid technologie die wordt gebruikt bij de productie van goederen en diensten van 1997 tot 2017 meer dan verdubbeld, van 8 cent per $1 output tot 17 cent. De impact is het grootst in technologie-intensieve sectoren als informatietechnologie en communicatie, professionele diensten en productie. Maar ook sectoren die misschien minder direct verbonden lijken te zijn met technologie – zoals gezondheidszorg, onderwijs en detailhandel – hebben aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd.

Implicaties lage inflatie voor belegger

Vanguard verwacht dat de Amerikaanse inflatie de komende tien jaar gematigd blijft, met kerninflatie rond de Fed-doelstelling van 2%. Gematigde inflatie zou de economische groei moeten stimuleren omdat de rentetarieven waarschijnlijk laag blijven.

De rol van technologie bij het temperen van de effecten van inflatie zou vooral goed nieuws moeten zijn voor obligatiebeleggers, gepensioneerden en beleggers met een kortetermijnhorizon. Dit komt doordat bij een lagere inflatie de waarde van de couponrente behouden blijft tot het moment dat de obligatie komt te vervallen.

Lage inflatie zou ook aandelen moeten ondersteunen, omdat lagere inputprijzen bedrijfswinsten versterken. Aanhoudende lage inflatie beperkt yields en maakt minder risicovolle beleggingen, zoals geldmarktfondsen, minder aantrekkelijk.

Er is altijd een kans dat een aanzienlijk sterkere wereldwijde groei, accomoderend monetair beleid of een economische shock, zoals een totale handelsoorlog, de komende jaren een hoger dan verwachte inflatie kunnen veroorzaken. Maar we verwachten dat de wet van Moore en het tempo van technologische innovatie een obstakel blijven voor de doelstelling van 2% van centrale banken.