State Street SPDR ETF’s: Het echte rendement zit in de opkomende markten

De rendementen op obligaties uit de G6-landen zijn dit jaar drastisch gedaald als gevolg van de wereldwijde economische groeivertraging. Met meer dan USD 16 biljoen aan negatief renderende obligaties en de seinen op groen voor meer monetaire verruiming door centrale banken, biedt schuldpapier uit opkomende markten een aantrekkelijk alternatief.

Obligaties uit opkomende markten in lokale valuta bieden een yield van 4.5%, terwijl centrale banken ook daar de rente verlagen om de economische vertraging te temmen. Dat de gekozen index van belang is blijkt uit het rendement van de SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF. Vooral spreiding helpt hierbij, met als voorbeeld de lagere weging naar Argentinië en de opname van lokale Chinese obligaties (nu op 3%).

Daarnaast kunnen EM inflation-linked bonds interessant zijn. Vanwege de historisch gezien hogere inflatieniveaus worden deze obligaties al geruime tijd gebruikt om opkomende markten te financieren. De gemiddelde inflatie ligt momenteel niet zo hoog als in het verleden, maar ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan in de ontwikkelde markten.

Philippe Roset, Hoofd State Street SPDR ETF’s Nederland: “Spreiding is van groot belang in dit marktsegment, omdat dit historisch gezien leidt tot betere, risicogewogen rendementen. Het huidige break-evenpercentage voor de SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Bond UCITS ETF bedraagt 3,8%. Gezien de aantrekkelijke Yield to Worst van 6,7% zien we dit als een potentieel aantrekkelijke manier om spreiding te vergroten en inkomsten te genereren.”