Schroders: Energietransitie onder hoogspanning

Er zijn grote investeringen nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daar liggen grote kansen voor beleggers, menen Mark Lacey, Head of Commodities, en Alexander Monk, Global Renewables Analyst, bij Schroders. De energietransitie zet door. Klimaatverandering kan niet meer genegeerd worden en eindelijk is de politieke wil er ook om de substantiële uitdagingen het hoofd te bieden.

Meer duurzame stroom nodig

Een eerste stap is de overgang van kolen en gas naar duurzame energie, zoals wind, zonne- en geothermische energie. Daarnaast moet als onderdeel van dit decarbonisatie-proces het percentage duurzame elektriciteit dat opgewekt wordt, groeien van 20% naar 85% in 2050.

Op dit moment is elektriciteit slechts goed voor 20% van de totale energiemix. De overige 80% komt voort uit de brandstoffen die we in onze auto's stoppen en in industriële processen verbranden. Om het potentieel van schone energie te maximaliseren moet het aandeel van elektriciteit in de energiemix groeien van rond de 20% nu naar 45% in 2050. Overheden over de hele wereld stellen termijnen vast voor de geleidelijke afschaffing van interne verbrandingsmotoren en consumenten schakelen steeds vaker over op elektrische voertuigen (EV's).

Is er genoeg elektriciteit?

Een elektrische auto verbruikt evenveel elektriciteit als een gemiddeld huishouden. De groei van elektrisch vervoer zal leiden tot een substantiële stijging van de vraag naar elektriciteit. Tegen 2050 zal er een extra vraag zijn van 2000 terraswattuur (TWh). Dat staat gelijk aan driemaal de jaarlijkse elektriciteitsconsumptie van Duitsland.

Dit is een enorme hoeveel elektriciteit en dat kan voor problemen op het stroomnet zorgen. Blackouts (totaal verlies aan elektriciteit) en brownouts (beperkte beschikbaarheid van elektriciteit) kunnen plaatsvinden. Daarnaast zorgt de groeiende wereldbevolking en de opwarming van de aarde ook voor nog meer vraag naar elektriciteit.

Energiesysteem moet op de schop

Als er niet meer duurzame stroom wordt opgewekt, zal de fossiele opwekking ervan aan de vraag moeten voldoen. Maar dat leidt weer tot een hogere CO2-uitstoot. Om dat te voorkomen zal het hele energiesysteem op de schop moeten. Hier liggen grote kansen voor beleggers. Er is enorm veel nieuwe infrastructuur nodig om het elektriciteitsnet te upgraden en de huidige distributie aan te passen. Oplaadpunten voor elektrische auto’s in steden zijn nodig, elektriciteitskabels en transformatoren moeten vernieuwd worden om de groeiende hoeveelheid stroom te verwerken, en ga zo maar door.

In een aantal landen is de infrastructuur al gedateerd. De gemiddelde leeftijd van het Amerikaanse elektriciteitsnet bedraagt 25-30 jaar. Dat land worstelt nu al met de energietransitie die nog maar net begonnen is.

Winnaars selecteren in energietransitie

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord uit Parijs te behalen, is er naar schatting 120 biljoen dollar aan investeringen nodig tot 2050 in energie-opslag, elektrificatie van het vervoer en opwekking van schone energie. De overduidelijke winnaars van deze transitie zijn de energiebedrijven, die gespecialiseerd zijn in duurzame energieopwekking. Maar er zijn ook minder opvallende bedrijven die van de energietransitie zullen profiteren. Duurzame energieopwekking geschiedt doorgaans op zonnige en winderige locaties die ver buiten de grote steden liggen. Er zal dus behoefte zijn om deze stroomvoorziening op het net aan te sluiten. Dit schept mogelijkheden voor bedrijven die elektrische apparatuur produceren en die de kabels en elektrische componenten bouwen die nodig zijn om die elektriciteit naar grote bevolkingscentra en industriële centra te transporteren.

Andere bedrijven die baat hebben bij de energietransitie, zijn bedrijven in energie-opslag. Want opslag van duurzame energie kan het probleem oplossen dat zon en wind niet altijd beschikbaar zijn op momenten dat de vraag hoog of als er juist een overschot aan elektriciteit op het net aanwezig is.