Robeco publiceert Expected Returns 2020-2024: ‘Ontsnappen uit het spiegeldoolhof’

Robeco heeft zijn jaarlijkse Expected Returns (2020-2024) gepubliceerd, een rapport dat beleggers vertelt wat zij de komende vijf jaar kunnen verwachten. Volgens Robeco is een recessie ergens in de komende vijf jaar onvermijdelijk, waardoor het rendement van veel beleggingen achterblijft bij het historisch gemiddelde. De volgende recessie gaat ons echter niet over de 'rand van de wereld’ duwen, zoals de wereldwijde financiële crisis deed. Het zal waarschijnlijk meer een smörgåsbord-recessie zijn – kleine excessen in de wereldeconomie die zorgen voor een sneeuwbaleffect en daarmee een rem op de wereldwijde groei.

De koersen van risicovolle beleggingen zijn in het voorbije jaar gestegen en dus is geduld tot nu toe inderdaad een schone zaak gebleken, zoals de titel van de uitgave van vorig jaar luidde. Voor de meeste beleggingscategorieën heeft Robeco de rendementsverwachting over de vijfjaarshorizon naar beneden bijgesteld. Voor staatsobligaties zijn onze vooruitzichten voor de komende vijf jaar verdeeld. Zo zijn Duitse Bunds op dit moment sterk overgewaardeerd. Als de inflatie aantrekt, blijft het rendement naar verwachting ruimschoots achter bij dat van cash. Aan de andere kant profiteren Amerikaanse Treasuries het meest van een recessie, met een rendement ruim boven dat van cash.

De waarderingen zijn een negatieve factor voor aandelen uit ontwikkelde markten. Toch kan het rendement nog relatief sterk zijn in de eerste helft van de genoemde vijf jaar. Maar aangezien Robeco een recessie verwacht rond 2022, zal het rendement tegen het einde van de periode relatief laag zijn. Aandelen uit opkomende markten zijn over het algemeen behoorlijk goedkoop, maar ten opzichte van de ontwikkelde markten heeft Robeco de verwachtingen ongewijzigd gelaten. Vanwege het sluimerende protectionisme verwacht men een premie van slechts 50 basispunten ten opzichte van aandelen uit ontwikkelde markten.

Voor investmentgradecredits en highyieldobligaties wordt de macro-economische omgeving minder gunstig. Robeco verwacht dan ook excess returns onder het historische gemiddelde, ondanks de neutrale waarderingen. Het lichtpuntje in het relatieve rendement is de sector grondstoffen. Daar blijft het rendement op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Het thema van dit jaar is ‘Ontsnappen uit het spiegeldoolhof’, wat verwijst naar een scenario beschreven door Ben Bernanke, voormalig voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve. Daarin waarschuwde hij voor centrale banken die zich te veel laten leiden door de verwachtingen van de markt.

Jaap Hoek, portefeuillestrateeg bij Robeco: “Het standpunt dat we in dit rapport innemen, is gebaseerd op een five-year outlook die loopt tot 2024. Wij kijken verder dan de gebeurtenissen op korte en middellange termijn. Het rapport biedt zowel institutionele als professionele beleggers input voor hun portefeuillesamenstelling en meer inzicht in de markten waarin zij beleggen. Ook al hebben we onze verwachtingen naar beneden bijgesteld, toch moeten beleggers net als vorig jaar beseffen dat het grootste gevaar schuilt in het te snel en te veel verlagen van risico. Wij denken namelijk dat er binnen de belangrijkste beleggingscategorieën nog steeds kansen zijn om te profiteren van risicopremies.”

Peter van der Welle, strateeg bij Robeco: "De markten waren deze zomer volatiel. Daaruit bleek duidelijk hoe zenuwachtig beleggers waren over de handelsoorlog tussen de VS en China en de vertragende wereldwijde groei. Opmerkelijk anders in het verslag van dit jaar is dat wij het verwachte rendement naar beneden hebben bijgesteld, omdat wij denken dat tussen nu en 2024 een recessie onvermijdelijk is. Het is essentieel dat centrale banken de strategie van het 'spiegeldoolhof’ achter zich laten. Ze speelden een veel te belangrijke rol op de markt, in al hun pogingen om met een almaar lagere rente tegemoet te komen aan de verwachtingen van de markt.”