T. Rowe Price: Outlook China blijft op lange termijn aantrekkelijk

Op korte termijn trekt het handelsconflict tussen de VS en China zijn sporen. Maar positieve fundamentals zorgen voor een optimistische outlook op de lange termijn voor China, schrijven Chris Kushlis, EM Sovereign Analyst, Sheldon Chan, fondsmanager Asia Credit Strategy, en Eric Moffett fondsmanager Asian Opportunities Equity Strategy, bij T. Rowe Price.

De belangrijkste inzichten van Kushlis, Chan en Moffet zijn:

 • De groei van China is robuust: het aandeel in het wereldwijde bbp blijft aanzienlijk, terwijl de Chinese economie sneller groeit dan in de meeste andere landen, ondersteund door een sterke binnenlandse vraag.
 • Handelsspanningen tussen China en de VS vormen een tegenwind op de korte termijn. Hoewel een langdurige handelsoorlog niet in het belang van beide landen op de lange termijn is, lijkt een snelle oplossing ook onwaarschijnlijk.
 • Ondertussen blijft de positieve beleggingsvisie op de lange termijn voor China ongewijzigd. De fundamentals voor de binnenlandse aandelen- en obligatiemarkten blijven aantrekkelijk.

  China blijft een belangrijke motor van de wereldeconomie

  Het gewicht van China in de wereldeconomie groeit gestaag. Het land levert een substantiële bijdrage aan de groei van het wereldwijde bbp. China is ondertussen een middeninkomen-economie met een groot potentieel voor verdere welvaartsgroei. Maar voordat het land een volgend welvaartsniveau weet te bereiken, zal het een aantal structurele uitdagingen moeten aangaan.

  Duurzame groei - Sinds 2006 verschuift het accent van een exportgedreven economie richting een binnenlands gerichte economie met als doel duurzamere groei op lange termijn te realiseren. Naarmate deze overgang zich voortzet, zal het groeitempo van de economie waarschijnlijk verder vertragen. Schuldenberg - de schuldratio ten opzichte van het bbp is explosief gestegen tot 250%. De overheid heeft met succes de schuldgroei weten af te remmen, maar er moet nog meer vooruitgang op dit gebied worden geboekt. Demografische veranderingen - China kampt met demografische veranderingen, de arbeidsbevolking daalt sinds 2012. Dit is nog gematigd, maar zal de komende decennia versnellen.

  Hervormingen - de vraag is in hoeverre president Xi Jinping hervormingsgezind is. De consolidatie van staatsbedrijven wijst meer op een voorkeur voor een staatsmodel. Dit kan een potentiële rem op de groei zijn. De focus op innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologie wijzen daarentegen op beleid dat uiteindelijk een verschuiving op langere termijn van een middeninkomen-land naar een hoog inkomen-land moet ondersteunen.

  Groeiende obligatiemarkt

  Aziatische obligaties groeien met zo’n 15% op jaarbasis. De markt biedt een breed en gespreid creditprofiel. De fundamentals verbeteren gestaag. Het beleid van schuldafbouw, meer regulering en discipline hebben een heilzaam effect, bedrijven van mindere kwaliteit verdwijnen uit de markt. Een gezonde balans blijft een kernwaarde voor beleggers in Chinese obligaties. Aziatische credit heeft een aantrekkelijk risicogewogen rendement. T. Rowe Price ziet selectief kansen in Chinese high yield vastgoed en de consumentensector. Maar hij onderstreept het belang van bottom up fundamentele analyse.

  Grote en inefficiënte aandelenmarkt

  De Chinese aandelenmarkt is groot, divers en zeer inefficiënt, gedomineerd door particuliere beleggers. Buitenlandse beleggers bezitten slechts 3% van de Chinese A-aandelen. De laatste vijf jaar ging de interesse vooral uit naar groeiaandelen, met name in de tech- en internetsector. De belangstelling verbreedt zich nu ook naar consumentengerelateerde bedrijven. De groeiende interesse vanuit het buitenland jaagt de rendementen aan, maar leidt ook tot meer regulering en transparantie.

  Welvaartsgroei belangrijker dan bbp

  De wereld is met name gefocust op de tragere Chinese economische groei. Moffett vindt de welvaartsgroei per huishouden in China veel interessanter. Het inkomen per huishouden groeit jaarlijks met zo’n 10% dankzij de demografische ontwikkelingen en het overheidsbeleid. Dat maakt de Chinese consument zeer interessant. Chinese consumenten hebben daarnaast veel vraag naar hoge kwaliteit producten producten. Het land klimt hogerop in de waardeketen. Stijgende lonen maken het land minder aantrekkelijk als goedkoop productieland. China investeert ook aanzienlijk in R&D op het gebied van mobiele betalingsverwerking, AI, robotica en 5G-technologie. De Chinese regering neemt niet langer genoegen met het eenvoudigweg kopiëren van de technologie van anderen tegen een lagere prijs, maar heeft van innovatie een kernbestanddeel van haar toekomstige economische strategie gemaakt.

  Aantrekkelijke kansen tegen lage prijs

  Het handelsconflict zorgt voor tegenwind op de korte termijn. Een snelle oplossing lijkt niet waarschijnlijk. Waarderingen in China zijn fors gekelderd. Het negatieve marktsentiment biedt onzekerheid, maar ook kansen om goede bedrijven tegen een aantrekkelijke prijs te kopen.

  De groei van China is robuust, dankzij een solide groei van de middenklasse, sterke binnenlandse vraag en de groeiende invloed van de regio op het wereldtoneel. De handelsspanningen zorgen voor druk, maar de overheid heeft genoeg opties om te stimuleren, als ze dat nodig acht. In elk geval meent T. Rowe Price dat de beleggingsoutlook op de lange termijn voor China onveranderd positief blijft. Buitenlandse beleggers hebben slechts iets aan de oppervlakte gepeild van de enorme diepte aan kansen in het grote China.