Toenemende complexiteit

Door Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het beheer, DNCA Investments

Igordemaack
Igor De Maack
Terwijl de beleggers inzetten op een scenario van vertraging met horten en stoten, worden de risico’s op een recessie almaar acuter, zelfs al is die technisch of geografisch beperkt.

De wereldwijde groei flirt nog steeds met de 3 %, maar de pijnpunten worden duidelijker in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, China en de Verenigde Staten. Hoewel de uitkomst van de handelsoorlog moeilijk in te schatten blijft, zijn de meeste economen het erover eens dat ze verantwoordelijk is voor de huidige vertraging en in het bijzonder in de industriële sector. Aangezien het in vraag stellen van multilateralisme en globalisering een onuitgegeven en onbekend fenomeen is, kan er moeilijk een gebruikelijke risicomatrix op toegepast worden. In de onzekerheid en onmogelijkheid om een kostprijs te koppelen aan een risico, zullen industriëlen of consumenten geneigd zijn om hun investeringen of uitgaven uit te stellen. Dat is vandaag misschien de grootste bedreiging voor de wereldeconomie.

Op economisch vlak levert het Amerikaanse handelsbeleid voorlopig niet de verhoopte resultaten op. Het bevestigt hooguit dat de twee grootmachten niet meer dezelfde belangen hebben, wat uiteindelijk logisch is gezien de ideologische tegenstellingen in hun respectieve politieke systeem. Donald Trump vindt de Chinezen erg interessant, maar deze week is gebleken dat hij ook vrij dicht staat bij de voormalige Sovjetunie. Hij zal zijn mandaat als president werkelijk in het gezelschap hebben doorgebracht van twee ‘vijandelijke’ Slavische volkeren, hoewel de geschiedenis hun gemeenschappelijke herkomst verwart. Nadat hij destijds al verdacht werd van samenzwering met Rusland en machthebber Vladimir, wordt hij nu beschuldigd van beïnvloeding en diplomatieke druk met Oekraïne en leider Volodymir.

Zonder uit te weiden over de subtiliteiten van de twee verwante Slavische talen, moeten we ons vandaag afvragen wat de gevolgen zullen zijn van de door het democratische boegbeeld (Nancy Pelosi) opgestarte impeachmentprocedure. Ook al is de kans gering dat het juridische en institutioneel zover komt, zal Donald Trump l wel moeten leven met dit nieuwe onderzoek, wellicht tot zijn campagne en eventuele herverkiezing. In de geschiedenis van de Verenigde Staten eindigde geen enkele impeachmentprocedure ooit met een afzetting. Bovendien worden deze afzettingsprocedures niet altijd gewaardeerd door het grote publiek omdat ze het imago van Amerika in het buitenland ondermijnen.

Toch mag het gezien het buitensporige en provocerende gedrag van de huidige president verbazingwekkend heten dat de democraten deze procedure niet al eerder hebben ingeleid.