Markten en sentimenten : wat zijn de vooruitzichten?

Door Juan Nevado & Craig Moran, Fondsbeheerders M&G Gediversifieerd Management Team

In de afgelopen 18 maanden is de wereldwijde economische groei licht vertraagd en het sentiment van de investeerders is blijkbaar verder verslechterd. Maar is de huidige situatie dan zo ernstig? De financiële markten anticiperen niet alleen op extreme scenario's die naar onze mening niet worden ondersteund door beschikbare macro-economische statistieken, maar zij extrapoleren ook deze zeer sombere vooruitzichten over meerdere decennia.

Wij zijn van mening dat twee belangrijke krachten een rol spelen in de markten. De eerste is er het besluit van de meeste centrale banken om zich beter aan te passen aan de verschillende risico's voor de mondiale groei en stabiliteit: handelsoorlogen, politieke onzekerheid en het niet halen van de inflatiedoelstellingen.

De tweede bepalende factor voor de marktontwikkelingen is de vertraging van de wereldwijde productieactiviteit, met name in handelsgevoelige economieën zoals Duitsland. Wij zijn van mening dat het handelsgeschil tussen de Verenigde Staten en China ongetwijfeld gevolgen heeft gehad voor de industriële activiteit, maar dat een groot deel van deze vertraging kan worden toegeschreven aan een cyclische groeivertraging. Het is belangrijk op te merken dat, hoewel de verwerkende industrie tot stilstand is gekomen, de dienstensector - die goed is voor bijna 80% van het mondiale BBP - in de ontwikkelde landen veerkrachtig blijft.

Naar onze mening is het meest mogelijk schadelijke gevolg van de huidige handelsoorlog de inflatoire druk die de huishoudens zou treffen en tot een vertraging van de consumentenbestedingen zou leiden. Dit zou met name nadelig zijn in de Verenigde Staten, waar de huishoudens goed zijn voor bijna 70% van de economische activiteit.

Hoe zijn we gepositioneerd voor verschillende economische scenario's? Scenario 1 - lage groei, lage inflatie

Als we aan de vooravond staan van een nieuw regime van lage groei en lage inflatie, dan zou onze positionering in bedrijfsobligaties en obligaties uit de opkomende markten er hoogstwaarschijnlijk bij gebaat zijn. Wij verwachten dat schuldpapier van opkomende landen positieve resultaten zal genereren, zowel wat betreft de rendementscomponenten als de vermogensgroei, aangezien een ongunstig mondiaal groeiklimaat de rentevoeten van de opkomende markten zou laten dalen ten opzichte van die van de ontwikkelde landen. Gezien de huidige aandelenwaarderingen verwachten wij ook een bescheiden rendement van internationale aandelen, vooral rekening houdend met de reeds geboden dividendrendementen.

Scenario 2 - een bescheiden versnelling van de wereldwijde groei

Hoewel veel beleggers een dergelijk scenario niet eens in overweging durven nemen, toont dit aan hoe negatief de mondiale vooruitzichten zijn. Voor zover onze beleggingsaanpak ook rekening houdt met behavioral finance-beginselen, proberen we altijd te profiteren van gevallen waarin de verwachtingen extreem hoog gespannen zijn.

Hooggespannen verwachtingen zijn immers het meest kwetsbaar bij een omkering van de situatie. In dit scenario kunnen de renteprognoses drastisch veranderen, met name in regio's als Europa en de Verenigde Staten, waar de rente het laagst is. Dit zou de obligatierendementen kunnen verhogen en daarmee aanzienlijke rendementen kunnen genereren door middel van shortposities in staatsobligaties uit veilige havens. Bovendien zou een blootstelling aan cyclische aandelen in een dergelijke omgeving een aanzienlijk rendement opleveren.

Scenario 3 - een recessie van de wereldeconomie en een daling van de winsten

In het geval van een echte recessie zou de winstgroei negatief zijn en zouden de wanbetalingen van bedrijven waarschijnlijk toenemen. Als gevolg hiervan zou onze langetermijnblootstelling aan aandelen hoogstwaarschijnlijk nadelig zijn voor het resultaat. De grote vraag is: hoe zouden ontwikkelde marktobligaties zich in een dergelijke omgeving gedragen? Omdat de obligatiemarkt al recessiescenario's incalculeert, zijn wij van mening dat obligaties op dit moment weinig potentieel hebben voor een waardestijging. Anderzijds zouden obligaties uit opkomende markten nog meer kunnen stijgen, aangezien centrale banken uit opkomende markten meer flexibiliteit hebben om hun rente te verlagen ten opzichte van het huidige niveau.

Een ander punt is dat niet alle recessies even zwaar zijn. De grote depressie na 2008 heeft ongetwijfeld een vertekend beeld gegeven van wat een "normale" recessie inhoudt. Een cyclische recessie kan niet tot de extreme scenario's leiden die momenteel worden verwacht. Rekening houdend met een aantal lessen die de centrale banken en regeringen in deze periode hebben geleerd, zouden er bovendien sterkere monetaire en fiscale maatregelen kunnen komen die de vooruitzichten op middellange termijn aanzienlijk kunnen veranderen.

Wat kunnen we verwachten?

Natuurlijk kunnen we nooit met zekerheid de toekomst kennen. Wij zijn ons ervan bewust dat de afgelopen 18 maanden moeilijk waren. Maar dergelijke fasen zijn onvermijdelijk voor elke aanpak die erop gericht is om op middellange tot lange termijn beter te presteren. Vooral wanneer de marktomstandigheden extreem zijn.

Mochten we vandaag een nieuwe portefeuille moeten samenstellen, dan zouden we onderwogen zijn in obligaties van ontwikkelde markten, gezien de kwetsbaarheid van hun rendementen voor een omkering van de trend. We zouden overwogen zijn in aandelen, gezien de huidige waarderingsniveaus.