Schroders ziet liquiditeit vastrentend dalen

Neilsutherland
Neil Sutherland
In reactie op de financiële crisis hebben centrale banken wereldwijd het grootste financiële experiment in de geschiedenis gestart. Hun doel was om met een lage korte rente de geldhoeveelheid en kredietverlening te beïnvloeden. De gedachte was dat banken dan zouden worden aangemoedigd meer geld uit te lenen waardoor economische activiteit zou groeien. Dat is niet gebeurd. Wel nam de liquiditeit op de financiële markten toe, maar het keerpunt is in zicht en daarmee de marktvolatiliteit, schrijven Neil Sutherland en Stephen Sciaraffo, fixed income-specialisten bij Schroders .

Ongewilde gevolgen

Na de financiele crisis hebben centrale banken getracht de economie weer op gang te brengen met ultra-lage korte rente. Omdat dit beleid niet of nauwelijks impact had op de reële economie, gingen zij over op onconventionele maatregelen, zoals kwantitatieve verruiming en negatieve rente. Een ongewild gevolg hiervan was een schaarste in financiële assets waardoor beleggers gedwongen werden in risicovollere effecten te stappen, zoals aandelen en bedrijfsobligaties.

Assetprijzen pieken

Het is nu tien jaar geleden dat de financiële crisis toesloeg. Duidelijk is wel dat de impact van het monetaire beleid groter is op de assetprijzen dan op de kredietverlening of de reële economie (productiviteit, lonen, inflatie, etc.). Amerikaanse aandelen noteren op piekniveau en high yield en investment grade obligaties koersen op het duurste niveau sinds de financiële crisis.

Rijken werden nog rijker

Een andere conclusie die Sutherland en Sciaraffo trekken is dat het monetaire beleid vooral de rijken nog rijker heeft gemaakt omdat vooral de welgestelde huishoudens disproportioneel veel effecten en andere financiële producten bezitten. Daar ligt een belangrijke oorzaak voor de recente opkomst van het populisme en het anti-globalisatie.

Omslag aanstaande - volatiliteit onvermijdelijk

Het beleid verschuift nu meer van excessief stimulerend monetair beleid richting begrotingsbeleid. Het afbouwen van de balans van de centrale bank in de VS en in Europa lijkt aanstaande. De inflatie in de ontwikkelde markten lijkt de bodem bereikt te hebben waardoor er geen politieke en economische noodzaak meer is voor centrale banken om aan het accommoderende monetaire beleid vast te houden.

Hoewel de balans van de centrale bank en de liquiditeit historisch gezien fors blijft, is een vermindering van de expansie van de balans van groot belang voor de financiële markten. Schroders meent dat het kan leiden tot meer volatiliteit op de kapitaalmarkt. Sutherland en Sciaraffo zijn er dan ook van overtuigd dat liquiditeit een keerpunt heeft bereikt. De centrale bankiers waren succesvol in het inperken van de volatiliteit en het stimuleren van beleggers om meer risico te nemen. Maar een minder accommoderend beleid verandert het plaatje. Daarnaast zorgen ook de aanwezige politieke risico’s voor een hogere mate van volatiliteit.

Zorg voor liquide slagkracht

Als de liquiditeit schaarser wordt, ontstaan er kansen voor beleggers. Zij moeten zich bewust zijn van het risico ten aanzien van hun vastrentende waarden portefeuille, omdat de opportuniteitskosten van niet agressief belegd zijn in een obligatieportefeuille in jaren niet zo laag zijn geweest. Het is daarom verstandig om voldoende liquide middelen aan te houden, waarmee beleggers kunnen profiteren van marktdislocaties en kunnen beleggen als waarderingen dat rechtvaardigen.

Flexibiliteit en goede spreiding zijn kritische factoren in een obligatieportefeuille als de volatiliteit toeneemt. Verwacht altijd het onverwachte en neem een meer liquide en opportunistische positie in, adviseren Sutherland en Sciaraffo.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.