Standard Life: te veel liquiditeit door soepel monetair beleid verstoort assetprijzen

De financiële crisis ligt alweer negen jaar achter ons. Er zijn tekenen dat groei en inflatie aantrekken. Dat verleent steun aan een hogere risicoblootstelling. Echter, het monetaire beleid van de afgelopen jaren heeft een enorme impact op het beleggingsklimaat gehad. Er is te veel liquiditeit op de markten beschikbaar, zegt James Esland, Investment Director bij Standard Life Investments. De traditionele fundamentele factoren die de assetprijzen bepalen, lijken te zijn verstoord.

Volgens Esland zijn assetprijzen aan de hoge kant. Hij denkt dat het belangrijk is om te beseffen dat de prijzen waarschijnlijk niet terugkeren naar hun langetermijngemiddelde, die gevormd werden onder hele andere monetaire omstandigheden. Als markten meer bepaald worden door monetair beleid dan door fundamentals, dan zeggen waarderingen ook minder over het rendement op korte termijn.

Positief over Europa en EM

Standard Life Investments gaat uit van een mondiaal aantrekkende economische groei in 2018, waar met name de meer cyclische aandelenmarkten van zullen profiteren. Daarom heeft het zijn blootstelling aan opkomende markten en Europese aandelen verhoogd. Europa kan profiteren van een mix van aantrekkelijke waarderingen, aantrekkende groei en soepel monetair beleid. De dreiging van drastische politieke actie die de vooruitzichten voor opkomende markten schaadt, lijkt te verminderen nu Trump zijn militante houding ten aanzien van internationale handel lijkt los te laten. Esland blijft nog wel zwaar in Amerikaanse aandelen, ondanks dat een opwaarts potentieel lijkt te zijn afgenomen, nu het geloof in belastinghervormingen onder president Trump verdwijnt.

Heavy in aandelen, Light in obligaties

Over het algemeen blijft Standard Life Investments Heavy in aandelen en Light in obligaties, nu wereldwijd de rentetarieven lijken te normaliseren. Bij een normalisatie worden ook de waarderingen weer relevant. Als de prijzen hoog zijn - veroorzaakt door teveel liquiditeit - dan is het te hopen dat de onderliggende groei ervoor zorgt dat de fundamentals verbeteren en in lijn komen met de waarderingen. Idealiter leidt dit tot een periode van aanpassing met lage rendementen. Maar dit is afhankelijk van het vermogen van centrale bankiers om de rente en hun balans goed te managen.

Renteverhogingen die te langzaam verlopen, kunnen leiden tot een opvlammende inflatie, terwijl een te snelle verhoging kan leiden tot een systeemschok en prijscorrecties. Esland rekent erop dat de aandelenmarkten voorlopig nog blijven profiteren van de gunstige omstandigheden van accommoderend monetair beleid en groei, maar hij blijft alert op tekenen van verandering.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.