Liquiditeit nadert omslagpunt - kansen ontstaan voor obligatiebeleggers

Als reactie op de financiële crisis hebben centrale banken wereldwijd het grootste financiële experiment in de geschiedenis gestart. Hun doel was om met een lage korte rente de geldhoeveelheid en kredietverlening te beïnvloeden.
Neilsutherland
Neil Sutherland
De gedachte was dat de banken dan zouden worden aangemoedigd meer geld uit te lenen, waardoor de economische activiteit zou groeien. Maar dat gebeurde niet. De liquiditeit op de financiële markten nam wel toe. Nu is het keerpunt in zicht en daarmee de marktvolatiliteit, schrijven Neil Sutherland en Stephen Sciaraffo, fixed income-specialisten bij Schroders .

Ongewilde gevolgen

Na de financiele crisis hebben centrale banken getracht de economie weer op gang te brengen met ultra-lage korte rente. Omdat dit beleid niet of nauwelijks impact had op de reële economie, gingen zij over op onconventionele maatregelen, zoals kwantitatieve verruiming en negatieve rente. Een ongewild gevolg hiervan was een schaarste in financiële activa, waardoor de beleggers gedwongen werden in risicovollere effecten te stappen, zoals aandelen en bedrijfsobligaties.

Activaprijzen pieken

Het is nu tien jaar geleden dat de financiële crisis toesloeg. Het is duidelijk dat de impact van het monetaire beleid groter is op de activaprijzen dan op de kredietverlening of de reële economie (productiviteit, lonen, inflatie, etc.). De Amerikaanse aandelen noteren op een piekniveau en high yield en investment grade obligaties koersen op het duurste niveau sinds de financiële crisis.

Rijken werden nog rijker

Een andere conclusie die Sutherland en Sciaraffo trekken is dat het monetaire beleid vooral de rijken nog rijker heeft gemaakt, omdat vooral de welgestelde huishoudens disproportioneel veel effecten en andere financiële producten bezitten. Daar ligt een belangrijke oorzaak voor de recente opkomst van het populisme en het anti-globalisatie.

Omslag op komst - volatiliteit onvermijdelijk

Het beleid verschuift nu meer van excessief stimulerend monetair beleid richting begrotingsbeleid. Het afbouwen van de balans van de centrale bank in de VS en in Europa lijkt aanstaande. De inflatie in de ontwikkelde markten lijkt de bodem bereikt te hebben, waardoor er geen politieke en economische noodzaak meer is voor de centrale banken om aan het accommoderende monetaire beleid vast te houden. Hoewel de balans van de centrale banken en de liquiditeit historisch gezien fors blijft, is een vermindering van de expansie van de balans van groot belang voor de financiële markten. Schroders meent dat het kan leiden tot meer volatiliteit op de kapitaalmarkt. Sutherland en Sciaraffo zijn er dan ook van overtuigd dat de liquiditeit een keerpunt heeft bereikt. De centrale bankiers waren succesvol in het inperken van de volatiliteit en het stimuleren van beleggers om meer risico te nemen. Maar een minder accommoderend beleid verandert het plaatje. Daarnaast zorgen ook de aanwezige politieke risico’s voor een hogere mate van volatiliteit.Zorg voor liquide slagkracht

Als de liquiditeit schaarser wordt, ontstaan er kansen voor beleggers. Zij moeten zich bewust zijn van het risico ten aanzien van hun portefeuille van vastrentende waarden, omdat de opportuniteitskosten van niet agressief belegd te zijn in een obligatieportefeuille in jaren niet zo laag zijn geweest. Het is daarom verstandig om voldoende liquide middelen aan te houden, waarmee de beleggers kunnen profiteren van marktdislocaties en kunnen beleggen als de waarderingen dat rechtvaardigen.

Flexibiliteit en een goede spreiding zijn kritische factoren in een obligatieportefeuille als de volatiliteit toeneemt. Verwacht altijd het onverwachte en neem een meer liquide en opportunistische positie in, adviseren Sutherland en Sciaraffo.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.