Turkse economie krijgt klappen

80% van nieuwe Turkse bedrijven failliet binnen drie jaar

De Turkse economie lijdt onder de onzekere politieke situatie die in het land is ontstaan na de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Toeristen blijven weg (-30%), buitenlandse investeringen worden teruggeschroefd (-40%) en de werkloosheidsgraad is met 12,7% de hoogste in zeven jaar. Daarboven komt nog dat de inflatie sinds het einde van 2016 is toegenomen tot 11,3% in maart 2017. Kredietverzekeraar Atradius ziet nog andere alarmerende signalen. “In drie jaar tijd is het aantal achterstallige binnenlandse betalingen bijna verdubbeld van 32% in 2013 tot 61% in 2016.

Het aantal wanbetalingen ligt met 20% dubbel zo hoog als in de rest van de omliggende landen. Hetzelfde geldt voor het aantal oninbare facturen (2,2% t.o.v. 1%)”, zegt Christophe Cherry, Managing Director van Atradius België.

30% minder toeristen

Buitenlandse investeerders (-40%), toeristen (-30%), … iedereen lijkt in een grote boog om Turkije heen te lopen sinds de politieke instabiliteit het land overschaduwt. Dat blijkt uit de recente Turkse Market Monitor en de Payment Practices Barometer van kredietverzekeraar Atradius die het bij 1.000 bedrijven afnam.

Het resultaat is een economie die zijn vleugels verliest: tussen 2012 en 2015 bedroeg de gemiddelde economische groei nog 6,1%. In 2016 was dat met 2,9% nog minder dan de helft. Daartegenover staat een toegenomen inflatie tot 11,3% in maart 2017.

“Het had nog een heel stuk erger kunnen zijn als de Turkse overheid niet jaar na jaar de overheidsuitgaven gevoelig had opgetrokken”, zegt Christophe Cherry, Managing Director van Atradius. “Al sinds de staatsgreep van vorige zomer is het heel onrustig in Turkije. Toeristen blijven massaal weg, private investeringen staan on hold en de werkloosheidsgraad ligt met 12,7% op het hoogste peil in zeven jaar. Het referendum van Erdogan heeft het land bovendien enkel nog meer verdeeld.”

80% van bedrijven failliet binnen eerste drie jaar

De toegenomen volatiliteit van de Turkse lira en het restrictievere beleid van de banken zorgt ervoor dat het betaalgedrag van bedrijven in de afgelopen jaren drastisch is verslechterd. Vooral nieuwe bedrijven zonder groot kapitaal om op terug te vallen zijn daar het slachtoffer van: 80% van de nieuwe bedrijven in Turkije gaat failliet binnen de drie jaar. Toch moet worden onderstreept dat er in de getroffen industrieën ook sterke en veerkrachtige bedrijven zijn die wel overeind blijven.

“In drie jaar tijd is het aantal achterstallige binnenlandse betalingen bijna verdubbeld van 32% in 2013 tot 61% in 2016. Ter vergelijking: in Oost-Europa is dat gemiddeld 45%, in West-Europa 42%. Turkije doet het dus beduidend slechter”, zegt Cherry. “Het aantal wanbetalingen ligt met 20% dubbel zo hoog als in de omliggende landen. Hetzelfde geldt voor het aantal oninbare facturen (2,2% t.o.v. 1%).”

Eenzelfde beeld is te zien in het DSO-cijfer (Days Sales Outstanding) van het land. Dat cijfer geeft aan hoe lang het gemiddeld duurt voor een bedrijf een factuur betaald krijgt nadat een dienst of product geleverd is. In Turkije zijn dat gemiddeld 73 dagen, aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 61 dagen in de regio. Bovendien verwacht meer dan een kwart (26,3%) van de Turkse respondenten dat de situatie nog zal verslechteren.

Politieke onzekerheid beïnvloedt groei

Er is nog niet meteen licht aan het einde van de economische tunnel: 26% van de respondenten verwacht een verslechtering, 16% een verbetering en 58% ziet de huidige situatie niet meteen veranderen. Het zijn vooral de impact van de Brexit en de groeivertraging van de Aziatische economie die de Turkse bedrijven bezighoudt.

”De groeivooruitzichten in bepaalde regio's en landen wereldwijd lijken beter dan vroeger, maar risico is nog steeds een belangrijke factor. De politieke onzekerheid weegt op de groeivooruitzichten in de regio op de middellange termijn”, zegt Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius. “De nauwe handelsbetrekkingen tussen verschillende regio's in de wereld betekenen dat een verslechterend ondernemings- en economisch klimaat op één of meer markten ook negatieve effecten op andere markten kan hebben, met mogelijk negatieve gevolgen voor het wereldwijde insolventiemilieu. Tegen deze achtergrond is een sterke focus op het beheer van het handelskredietrisico van essentieel belang om de financiële levensvatbaarheid van een onderneming te behouden.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.