Natixis IM: Opkomende markten aantrekkelijk bij langdurig lage rente

Beleggers zouden moeten overwegen de blootstelling aan activa uit opkomende markten te verhogen. Dat schrijft hoofdstrateeg David Lafferty van vermogensbeheerder Natixis Investment Managers. Economieën in opkomende markten groeien harder en lijden minder onder langdurig lage rentes dan ontwikkelde markten.

In zijn meest recente Capital Market Notes onderzoekt Lafferty verschillende rentescenario's en hun implicaties voor spreiding en beleggersrendement, waarbij zijn basisscenario dat van langdurig lage rentes is.

Basisscenario: Langdurig lage rentes:

Centrale banken hebben hun balansen voorzien van reserves en activa door QE-operaties, maar slechts een klein gedeelte van dat geld lijkt doel te treffen, concludeert Lafferty. Lage rentes hebben bovendien de natuurlijke concurrentiekracht van de markt aangetast, hetgeen ertoe leidt dat zombiebedrijven de voorraad aan goederen en diensten hooghouden. “Deze zombiebedrijven kunnen blijven voortbestaan, maar groeien niet. Hierdoor stijgen de lonen slechts langzaam (of helemaal niet).”

Alternatief scenario - rente stijgt

In een scenario waarin de rente stijgt, zouden beleggers en spaarders – zij het op de lange termijn - profiteren van hogere inkomsten. Op de korte termijn zouden ze ‘significante’ verliezen kunnen lijden op hun obligatieportefeuilles als gevolg van dalende prijzen.

Alternatief scenario: rente daalt

Rentedalingen gaan volgens Lafferty gepaard met of worden veroorzaakt door groeivertragingen. De hoofdstrateeg twijfelt er dan ook aan dat nog ruimer beleid effectief is: De Fed, ECB en de Bank of Japan naderen allemaal de zogenaamde ‘reversal rate’ - waarbij een verruimend monetair beleid juist verkrappend uitpakt.

Implicaties voor beleggers:

Aandelenkoersen en obligatierendementen blijven sterk gecorreleerd. Lafferty pleit voor het kijken naar alternatieven en activa uit opkomende markten, gebieden die niet worden beheerst door negatieve rentes en waar economieën harder groeien.