BlackRock: Q3-bedrijfscijfers cruciaal voor beleggers

Aandelen kregen deze maand een klap te verduren. Zwakke economische cijfers wakkerde de angst voor een recessie aan. Wat nu? De komende maanden verwacht het BlackRock Investment Institute dat het monetaire beleid verder wordt versoepeld, al zal dat beperkt zijn. Dit betekent dat bedrijfswinsten cruciaal worden voor het stuwen van de koersen van Amerikaanse aandelen. Naarmate het macro-economische decor verslechtert biedt het cijferseizoen slechts beperkte steun. BlackRock bespeurt echter een opleving het economische klimaat die de groei en de winsten de komende zes tot twaalf maanden een steun in de rug kunnen geven.

Lage rente

De stijgende koers-winstverhoudingen zijn dit jaar de belangrijkste pijlers gebleken onder de aandelenkoersen. De winstgroei leverde slechts een bescheiden bijdragen in de VS en deed afbreuk aan andere regio’s. De versoepeling van het monetaire beleid speelde een belangrijker rol.

Lagere rente wordt normaliter weerspiegeld in hogere koers-winstverhoudingen. De Federal Reserve heeft dit jaar twee keer de rente verlaagd om de economie af te remmen. Het BlackRock Investment Institute verwacht dat de Fed doorzet, maar denkt ook dat de markten het komende jaar misschien wel iets te veel versoepeling inprijzen. Hierdoor worden de mogelijkheden beperkt om zo laag mogelijk aandelen te kopen en weer tegen een zo hoog mogelijke koers weer te verkopen (buy low, sell high) en daarom is winstgroei om meer rendementen te genereren onontbeerlijk.

Winst blijft achter

Amerikaanse aandelen hebben het uitstekend gedaan in 2019 – zelfs toen analisten hun winstverwachtingen drastisch naar beneden schroefden. Een jaar geleden werd verwacht dat de winsten van beursfondsen in de S&P 500 met 10% zouden groeien: dit percentage is gezakt tot 2%. Verwachtingen wijzen op een bescheiden krimp in het derde kwartaal (op jaarbasis) van de Amerikaanse bedrijfswinsten.

Bedrijfsleven verliest vertrouwen

De winst- en marktvooruitzichten worden vertroebeld door de handelsspanningen en groeionzekerheid. Het protectionisme drukt op het ondernemersvertrouwen en geplande investeringen worden in de ijskast gezet. De gevolgen van de handelsoorlog worden weerspiegeld in zwakke economische cijfers en dat brengt op de korte termijn marktvolatiliteit met zich mee. Verdere versoepeling van het Amerikaanse monetair beleid in reactie op deze gevolgen ligt niet voor de hand.

Optimistische outlook

De algemene outlook van BlackRock voor de komende 6 tot 12 maanden ziet er rooskleuriger uit. De omzetgroei van bedrijven wordt aangejaagd – in het late stadium van de economische cyclus waarin Amerikaanse aandelen historisch gezien altijd bovengemiddelde rendementen hebben geboekt.

Met dit scenario in het achterhoofd, houdt BlackRock vast aan zijn gematigde pro-risicostandpunt voor de lange termijn, zelfs als er op de korte termijn sprake is van toenemende volatiliteit. De vermogensbeheerder geeft dus de voorkeur aan Amerikaanse aandelen vanwege hun kwaliteitsbias, hogere rendementen en de lagere blootstelling ervan dan andere aandelenmarkten aan de kwetsbaarheden van de maakindustrie. BlackRock vindt lage winstgroei van om en nabij de 10% voor opkomende markten minder realistisch. Door een factorlens, geeft BlackRock de voorkeur aan min vol en quality vanwege hun defensieve eigenschappen.

Nu het cijferseizoen weer van start gaat, blijft BlackRock overwogen in Amerikaanse aandelen.