Schroders’ Keith Wade: Inflatie wil nog niet echt bijten

Keithwade
Keith Wade
Voor dit jaar verwacht Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders , een economische groei van de wereldeconomie van 2,9%. Divergentie in de wereld neemt toe. In Europa en Japan neemt de economische groei toe, terwijl voor de VS en de opkomende markten de groeiverwachting juist neerwaarts is bijgesteld. De inflatieverwachting is naar beneden bijgesteld tot 2,4%. De Inflatie lijkt over zijn piek heen te zijn. Centrale banken zullen hun beleid dit jaar niet wijzigen.

Inflatie laat lonen ongemoeid

De hogere inflatie heeft weinig effect gehad op de kerninflatie en de loonontwikkeling in de belangrijkste economieën. Lonen reageren nauwelijks op de krappere arbeidsmarkten. Dat beperkt enerzijds de groei van het reële inkomen en daarmee oplopende consumentenbestedingen, en anderzijds drukt het ook op de kostenstijging en dus de inflatie. Hierdoor blijven centrale banken vasthouden aan een ruim monetair beleid. Het economisch herstel drijft in deze cyclus dan ook met name op het aanhoudende ruime monetaire beleid dat gepaard gaat met lage loongroei en lage inflatie. En dat is toch een puzzel voor economen.

Omdat het een wereldwijd fenomeen is, moeten er naast lokale factoren andere redenen zijn. Bijvoorbeeld meer internationale concurrentie door globalisering, afnemende macht van vakbonden en toename van automatisering en technologische ontwikkeling kunnen een drukkend effect hebben op de loonontwikkeling en inflatie. Volgens een rapport van het IMF zijn de lage inflatieverwachtingen een gevolg van de geloofwaardigheid die centrale bankiers intussen verworven hebben.

Wat kan daar verandering in brengen?

Mocht er in 2018 meer stimulering van de overheid komen, dan zou de economische groei verder kunnen aantrekken en de werkloosheid verder kunnen dalen. Naast een hogere vraag zou dan ook de inflatie kunnen stijgen. Maar de waarschijnlijkheid van dit scenario is wel enigszins afgenomen. Wade verwacht dat in 2018 de inflatie stabiel zal blijven. Een aantrekkende groei in Europa en daarnaast een vertraging van de groei in China houdt de wereldwijde inflatie binnen de perken.

Gezien de beperkte inflatie in de VS verwacht Wade geen agressieve verkrapping van het monetaire beleid. Wade rekent op drie verhogingen dit jaar, met een rentestand van 1,5% aan het einde van dit jaar en 2% eind 2018 (twee renteverhogingen). In de eerste helft van komend jaar zal de Fed beginnen met het afbouwen van de balans. Cruciaal is dat - mocht de groei stilvallen - de Fed altijd nog kan kiezen voor een verruiming van het beleid. De markt rekent dus met een ’Fed put’.

Elders blijven de rentetarieven on hold. De rente in China voorlopig ook, maar zal dalen in de loop van 2018 als de activiteit afneemt. De ECB zal QE in 2017 nog voortzetten, maar in 2018 beginnen met afbouwen. De BoJ zal naar verwachting ook de rente onveranderd laten en vasthouden aan haar QQE-programma (kwantitatieve en kwalitatieve versoepeling) aangezien ze de doelstelling van boven 2% inflatie wil bereiken.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.