Schroders: Downing Street 10 ligt open

Azadzanganaschroders
Azad Zangana

May, noch Corbyn hebben een duidelijk antwoord op de economische uitdagingen van de Britse economie. Beiden staan een politiek voor, die op termijn de economie kan beschadigen. Toen May plots tussentijdse verkiezingen aankondigde, leek zij af te stevenen op duidelijk mandaat. Maar in een paar weken wist Labour de voorsprong van May in de peilingen te halveren. Corbyn heeft duidelijk het momentum aan zijn kant en May wint weinig met deze stembusgang, schrijft Azad Zangana, Europees econoom bij Schroders .

Downing Street 10 ligt open

De koers van het pond sterling is onder druk komen te staan nu er toch echt een strijd om het premierschap lijkt te ontbranden. May heeft meer steun onder de wat oudere kiezers, vaak trouwer als het op stemmen aankomt. Labour geniet vooral aanhang onder de jongere generatie, die het echter makkelijker laat afweten bij een verkiezing. Als zij toch te motiveren zijn om naar de stembus te gaan, behoort een overwinning voor Labour ineens tot de mogelijkheden.

Waarin verschillen Conservative en Labour?

Het verkiezingsprogramma van Labour wordt gekenmerkt door nationalisatie en nivellering. Spoorwegen, postbezorging en de energiesector krijgen te maken met nationalisatie. De belastingen voor bedrijven en rijkere particulieren gaan omhoog. Bij nivellering klopt het hart van Labour. Ook de Conservatieven willen de belastingen verhogen en dat laat zien dat er een probleem is met de publieke financiën, grotendeels veroorzaakt door de vergrijzing.

Labour belooft meer geld uit te geven aan sociale voorzieningen en welvaart. Volgens het Institute for Fiscal Studies (IFS) wil Labour 3,5% van het BBP meer uitgeven dan de Conservatieven. Daarnaast kan het plan om het minimumloon te verhogen inflatoir werken. Volgens berekeningen van het IFS daalt de staatsschuld in verhouding tot het BBP bij de Conservatieven tot 80,5% in vijf jaar tijd. Onder de regering van Labour daalt de staatsschuld minder, tot 84,75% van het BBP .

Beleid rond pensioenen is beslissend

Zangana denkt dat het beleid voor gepensioneerden de doorslag kan geven bij deze verkiezingen. De Conservatieven willen de minimumstijging van de pensioenen van 2,5% loslaten. Labour wil de pensioenen ongemoeid laten en de pensioengerechtigde leeftijd niet verder laten stijgen dan 66 jaar. Volgens het IFS stijgen de uitgaven voor de staatspensioenen onder de Conservatieven tot 7% van het BBP in 2065. Onder Labour lopen deze kosten op tot 8,5% van het BBP - een fors hogere last voor de toekomstige arbeidsbevolking.

De radicalere beleidsmaatregelen die Labour voorstaat, houden een verhoging van de belastingen en de staatsuitgaven in. Dat kan op korte termijn de groei een impuls geven en diverse maatregelen stimuleren ook de inflatie. Labour wil binnen de Europese markt blijven functioneren, wat positiever voor de Britse economie is dan een harde Brexit. Labour wil ook geen immigratiebeperking wat ook positiever kan uitpakken voor de Britse economie en staatskas. De keus is aan de Britse kiezer.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.