Risico en rendement: waarom de belegger op de kar moet springen

Voor wie de stap nog niet heeft gezet, heeft het GEEN zin nog langer te wachten om op de kar te springen. In beleggingstaal betekent dit dat je risico’s moet nemen om rendement te halen. Beleggers zijn de wereldwijde financiële crisis (WFC) van 2008-2009 nog lang niet vergeten. Daardoor zien we een bijzonder hoge risicoaversie in bepaalde Europese landen, zoals Frankrijk, België, Spanje en Italië. Meer beleggers moeten de sprong durven wagen. Anders zullen die landen het steeds moeilijker krijgen om andere landen wereldwijd bij te benen en hun pensioendoelstellingen te realiseren.Nasleep van de crisis leidt tot risicoaversie

Tien jaar na datum is de nasleep van de WFC nog goed voelbaar in Europa. Volgens de Global Investment Survey (GIS) 2017 van Legg Mason ondervindt 75% van de investeerders in Spanje, 74% in Italië, 62% in Frankrijk en 60% in België nog steeds een impact van de crisis. Dat zijn hoge percentages in vergelijking met veel van hun NoordEuropese buren. Zo stelt 50% van de Britse, 44% van de Zwitserse en maar 40% van de Duitse beleggers dat ze de invloed van de crisis nog voelen.

Slechts 24% van de Europese beleggers beschouwt zijn risicobereidheid als zijnde hoog. De uit de crisis voortvloeiende risicoaversie kan de pensioendoelstellingen van de beleggers dus in het gedrang brengen, met name in Frankrijk (15%) en Italië (19%). Daar zien we veel minder agressieve beleggingsprofielen. De Belgen voeren de lijst aan wat het percentage contanten in hun portefeuille betreft, met 37%. Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk volgen op de voet.Kloof tussen rendement en verwachting

In alle Europese landen uit ons onderzoek zien we dat de opbrengsten die beleggers nastreven systematisch lager liggen dan die welke ze effectief uit hun beleggingen halen. Die opbrengstenkloof stemt in Europa doorgaans overeen met een minderopbrengst van ongeveer -1,74% per jaar, en tot wel -2,32% in Spanje. Duitsers presteren het slechtst in absolute termen.

Ze behalen een rendement van slechts 3,66% per jaar op hun opbrengstgenererende beleggingen: het laagste rendement wereldwijd. Interessant om te weten: beleggers hebben vooral spijt over het feit dat ze in het verleden aan de zijlijn stonden en daardoor niet konden meeprofiteren van de sterke groei van de aandelenmarkten.

Vertrouwen groeit, vooral dan bij jongeren

Er zijn tekenen dat er iets aan het bewegen is. De balans helt over naar optimisme als we praten over de beleggingsprognoses voor de komende 12 maanden. 68% van de Zweedse beleggers denkt dat hun beleggingen het goed gaan doen in het komende jaar, ten opzichte van 62% in het Verenigd Koninkrijk, 46% in Frankrijk, 59% in Spanje, 53% in België, 52% in Italië, 48% in Duitsland en 56% in Zwitserland.

Slechts één op de vier Europeanen (24%) wil in de komende 12 maanden meer risicovolle beleggingen in zijn portefeuille opnemen. Het leeuwendeel van hen (58%) plant echter geen veranderingen. Deze toename van de risicobereidheid ligt dus lager dan die in alle andere regio's wereldwijd. Die laatste bedraagt 37%. Ter vergelijking: de toename bedraagt 29% in Frankrijk, 22% in België, 32% in het Verenigd Koninkrijk, 15% in Duitsland, 20% in Zwitserland, 33% in Spanje, 29% in Italië en 13% in Zweden. Uit de enquête blijkt ook dat millennials, ondanks dat ze de impact van de financiële crisis nog sterker voelen dan andere generaties, ambitieuzer omspringen met hun spaargeld dan hun voorouders.

Risico’s nemen loont

Wanneer we het hebben over meer risico nemen in de loop van volgend jaar, lijken vooral de millenials goed vertegenwoordigd in de cijfers. In Frankrijk is 48% van de 18- tot 35-jarigen van plan meer risico te nemen. In België gaat het om 28%, in het Verenigd Koninkrijk om 61%, in Duitsland en in Zwitserland om 27%, in Spanje om 55% en in Italië om 47%. Deze grotere risicobereidheid, die nog volop groeit, weerspiegelt zich in het rendement. Millenials doen het op dat vlak immers aanzienlijk beter.

Eric Simonet, Business Development Director - Benelux bij Legg Mason besluit: “Hogere rendementen op basis van grotere risico’s wanneer beleggers nog jong zijn, kunnen belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat millennials hun pensioendoelstellingen halen. Zelfs voor oudere Belgen die al uitkijken naar het verzilveren van hun rendementen, blijft de noodzaak om meer cash vrij te maken een grote bekommernis, want de balans tussen de beleggingsdoelstellingen en de daadwerkelijke resultaten is negatief voor deze leeftijdscategorie.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.