Standard Life plaatst kanttekeningen bij groei Japan

De cijfers uit Japan scheppen een optimistisch beeld en de goede macrocijfers blijven maar binnenstromen. Het consumentenvertrouwen neemt toe, de consumentenbestedingen hebben een stijgende lijn te pakken, er zijn meer vacatures dan sollicitanten, de werkloosheid staat op het laagste punt sinds 1994, de industriële activiteit trekt aan en de export groeit, meldt Govinda Finn, econoom bij Standard Life Investments.

Japanse consument besteedt volop

Govindafinn
Govinda Finn

Het eerste kwartaal was er een volgens het boekje. De balans in de groei was ook een stuk beter, omdat de binnenlandse vraag opleeft. Die droeg 1,6 procentpunt bij aan de groei van 2,2% op jaarbasis. Met name het herstel in de private consumptie (met een stijging van 1,4% op jaarbasis) schept verwachtingen. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom consumenten de portemonnee weer trekken. Finn acht het meest waarschijnlijk dat het een gevolg is van een verbetering van het huishoudboekje, dankzij een hoger nominaal inkomen en hogere spaarzin. Vooralsnog houdt hij de vooruitzichten voor het inkomen in 2018 scherp in de gaten. De bedrijfswinsten zijn goed dit jaar en de inflatie stijgt waardoor de mogelijkheid aanwezig is dat hogere salarissen in 2018 worden onderhandeld. De yen zal ook een impact hierop hebben.

Hoe houdbaar is de opleving?

Ondanks alle gunstige markttrends en de gezonde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, blijven de inflatieverwachtingen laag. Vanuit het bedrijfsleven komt echter een helder signaal. De export is gestegen, met name voor technologische producten en kapitaalgoederen. De winstgevendheid is gezond en de kapitaalbestedingen trekken aan. De industriële activiteit is in april met 4% gestegen op maandbasis en de verwachting is dat die in het tweede kwartaal 2,7% stijgt op kwartaalbasis.

De optimistische signalen uit Japan staan in schril contrast met de sombere tonen uit de rest van de regio. In Korea en Taiwan vielen industriële productiecijfers tegen. De industriële activiteit in Japan profiteert vooral van aantrekkende productie van elektronische componenten, een sector die in Korea juist zwak presteert. De productie van elektronische componenten schommelt periodiek, de vraag is dan ook hoe duurzaam de vraag ernaar is.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.