Schroders: Eurozone komt op stoom - economie VK vertraagt

Azadzanganaschroders
Azad Zangana

De Europese economie wordt sterker. Op een breed front lijkt er verbetering in te zitten. Het politieke risico neemt af en dat zou beleggers moeten aansporen om terug te keren naar Europese assets. Maar in het VK lijkt het tij te verslechteren, schrijft Azad Zangana, Europees econoom bij Schroders , in een nieuwe Economic & Strategy Viewpoint.

Gunstige vooruitzichten en krachtig momentum

In het eerste kwartaal gingen Spanje en Portugal aan kop met respectievelijk 1% en 0,8% groei, maar ook de Duitse economie is vol op stoom (0,6%). Frankrijk daarentegen zag de groei terugvallen naar 0,4% en Italië was traditiegetrouw in de achterhoede te vinden. De vooruitzichten voor de eurozone als geheel zijn gunstig. De inkoopmanagersindices (PMIs) staan op hun hoogste punt van de afgelopen zes jaar en de onderlinge verschillen tussen de indices zijn niet zo klein geweest sinds 2004. Dit duidt erop dat het herstel zich verbreedt en meer synchroon loopt in de diverse lidstaten.

Opwaartse bijstelling economische groei

Het brengt Zangana ertoe om de groeiverwachting voor 2017 naar boven bij te stellen, van 1,5% naar 1,8% en daarmee komt hij boven de consensusverwachting van 1,7% uit. Twee factoren onderbouwen deze opwaartse bijstelling. Enerzijds is het politieke risico na de verkiezing van Macron in Frankrijk afgenomen en anderzijds is de groei over 2016 naar boven bijgesteld, waardoor een sterker momentum is ontstaan, en zijn de groeicijfers voor het eerste kwartaal indrukwekkend. Voor 2018 verwacht Schroders een groei van 1,8%.

Inflatie blijft laag

De inflatie in de eurozone voor 2017 houdt Schroders op 1,6%. De inflatieverwachtingen voor 2018 (1,1%) zijn fors lager dan de marktconsensus (1,7%). Dat komt met name door de visie die Zangana heeft op de reservecapaciteit in Europa. Volgens hem is Europa nog zo’n twee tot drie jaar verwijderd van het inlopen van de output gap, met dus aanhoudende druk op de prijzen. Zangana verwacht dat net als in de VS en in het VK druk op de lonen uitblijft ondanks cyclische lage werkloosheid.

ECB op slakkensnelheid

Wat de ECB bereikt heeft, noemt Zangana indrukwekkend. De markten speculeren op woordkeuze van de ECB, niet op beleidsveranderingen. De forward guidance van de ECB werkt dus goed. Geheel in lijn met de opzet van de centrale bank rekent de markt niet meer op een beleidsverandering in dit jaar. Vanwege de lage inflatie hoeft Draghi totaal geen haast te maken met een beleidsverandering. Zangana rekent op een aankondiging in september van de afbouw van het opkoopprogramma vanaf januari 2018 waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een renteverhoging niet eerder dan begin 2019.

Stoom raakt op in Britse economie

De Britse economie heeft het zwaar. De groei vertraagde in het eerste kwartaal tot 0,2%. De vertraging die optreedt, voorspelden economen al eerder maar liet langer op zich wachten dan gedacht. De daling van het Britse pond jaagt de inflatie op waardoor het reële inkomen daalt. Dat zet druk op het huishoudbudget. Huishoudens teren in op hun spaargeld om hun consumptiepatroon voort te zetten. De handelscijfers vielen ook tegen. De export kromp met 1,6% in Q1 en de import steeg met 2,7%

Toch zijn er nog een paar lichtpuntjes. Zangana wijst op de bedrijfsinvesteringen en de overheidsbestedingen die beide toenamen. Daardoor groeide de economie iets. De stijgende inflatie zorgt echter voor aanhoudende druk op de consumptie, die nog wel enkele kwartalen de economische groei negatief zal beinvloeden. Zangana gaat uit van een economische groei van 1,7% voor 2017.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.