Schroders: Neerwaartse bijstelling groeiverwachting voor BRIC economieën, China uitgezonderd

Craigbotham
Craig Botham

Voor de meeste opkomende markten verlaagt Schroders de groeiverwachtingen. Daar is geen algemene reden voor, maar het is een combinatie van specifieke factoren in diverse markten. Denk aan de politiek in Brazilië, olie in Rusland en onzekerheid over de belastinghervormingen in India. Alleen voor China handhaaft Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders , de verwachtingen dankzij een sterke groei in het eerste kwartaal.

Een positieve ontwikkeling is wel dat de inflatieverwachtingen voor de vier opkomende markten lager zijn, veroorzaakt door met name lagere grondstoffenprijzen, lagere groei en verrassend lage inflatie in het eerste kwartaal. Toch verwacht Botham niet dat de centrale banken daarom een ruimer beleid zullen gaan voeren.

China’s groei verrast

De groei over het eerste kwartaal in China kwam boven verwachting uit op 6,9% op jaarbasis. Hoeveel de groei met name kwam uit de maakindustrie, was het de dienstensector die tot de snelstgroeiende delen van de economie behoorde. Dat wijst toch op een verschuiving in de goede richting. Een hogere rente en meer regulering zal in China een drukkend effect hebben op de kredietverlening.

Er zijn wel tekenen dat er schuldafbouw plaatsvindt, maar nog altijd groeien de kredieten sneller dan het BBP . Botham voorspelt dat de vastgoedsector later in het jaar in moeilijker omstandigheden terecht komt. Sommige sectoren van de reële economie kennen een hogere blootstelling aan de kredietomstandigheden dan andere. Naast vastgoed, wijst Botham op infrastructuur. De maakindustrie is juist minder afhankelijk van de kredietgroei.

De vraag is of een krapper monetair beleid opgevangen kan worden met een ruimer begrotingsbeleid. Volgens Botham rust dan de last volledig op de centrale overheid, omdat lokale overheden juist hun uitgavenpatroon verminderen. De nationale schuldpositie biedt de overheid wel voldoende speelruimte op dit terrein.

Politieke onrust bedreigt hervormingen in Brazilië

Een nieuw hoofdstuk in het Braziliaanse corruptie-drama is aangebroken. President Temer was goed op weg met het implementeren van hervormingen, die zo nodig zijn bij pensioenen en op de arbeidsmarkt. Op beide terreinen dreigt er een terugval nu ook hij van corruptie verdacht wordt. Botham ziet met zorgen de kans groeien op een nieuwe regeringstermijn voor Lula, ondanks dat ook hij nog steeds onder verdenking ligt.

Het meest waarschijnlijk acht Botham een stille machtswisseling waarbij het Braziliaanse parlement een nieuwe president aanwijst die de termijn van Temer volbrengt. Maar ook dat zal de ingezette hervormingen schaden. De politieke onrust bedreigt het broze vertrouwen dat net opgebouwd werd in Brazilië. Dit is met name negatief voor de investeringen.

Rusland heeft last van de lagere olieprijs

De groei in Rusland over het eerste kwartaal viel lager uit dan Botham had verwacht, maar was nog altijd beter dan de consensus in de markt. Een zwakkere olieprijs drukt op de investeringen en consumptie in Rusland. Het zorgt voor een neerwaartse bijstelling van de groeiverwachting. De centrale bank verlaagde de rente sterker dan verwacht, in een poging de groei te stimuleren. Maar met de lage rente in de wereldeconomie lijkt het onwaarschijnlijk dat de centrale bank de carry in de roebel kan reduceren door de munt voldoende te verzwakken. Botham merkt een stijgende verwachting in de markten dat hervormingen worden doorgevoerd in de Russische economie, maar hij waarschuwt voor overdrijving. Van de grote hervormingsplannen in de laatste twee decennia is hooguit slechts 30% gerealiseerd.

India komt eindelijk met BTW-wetgeving

Na jaren staat India eindelijk op het punt om een belasting in te voeren op goederen en diensten. Ondanks dat het nog geen ideale regeling is, is het wel een stap in de goede richting. Op de middellange tot lange termijn moet dit positief zijn voor de economische groei in India. Op korte termijn kan het wel verstorend werken en remmend zijn voor de groei. De impact van deze belasting op de inflatie is ook nog onzeker. Maar de inflatiecijfers zijn tot nu toe lager dan verwacht, dus Botham heeft goede hoop dat het positief kan uitpakken. Vooralsnog rekent hij op ongewijzigd beleid van de centrale bank van India.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.