Optimix: Haperende motor wereldeconomie valt niet uit maar moet wel in reparatie

De nieuwsvoorziening in kranten, op internet en televisie is de laatste maanden zo negatief dat een wereldwijde economische recessie haast onvermijdelijk lijkt. Volgens de vermogensbeheerders van Optimix is de gevoelstemperatuur lager dan de werkelijke stand van zaken in de wereldeconomie.

In de grafiek hieronder is een index weergegeven die aangeeft of de wereldwijd gepubliceerde macro-economische cijfers boven of onder de verwachting waren. Een score boven nul betekent dat er meer cijfers beter waren dan verwacht. Deze uitslagen zeggen dus niets over het absolute getal, maar kunnen gezien worden als een sentimentsindicator. De opgaande lijn die sinds augustus waarneembaar is, is vooral het gevolg van beter dan verwachte cijfers in de Verenigde Staten en Japan. De cijfers in Europa en China blijven wel teleurstellen.

Citi global economic surprise index

Economischeverrassingen

Bron: Citigroup global markets

Haperende economische motor in reparatie

Al met al kan gesteld worden dat de motor van de wereldeconomie niet op alle cilinders draait. Centrale bankiers zien dit ook en voorzien de economie daarom van voldoende liquiditeit. Tevens bieden de lage kapitaalmarktrentes overheden de kans om goedkoop geld te lenen om de economische motor juist op te voeren. Tussen het invoeren van monetair en budgettair beleid en de uitwerking ervan op de economie zit een vertraging van circa 12 maanden. Optimix verwacht dat de beleidsmaatregelen de haperende cilinders weer in de juiste cadans brengen, waardoor een wereldwijde recessie mild zal zijn of voorkomen kan worden.

Cruciaal in dit scenario is dat de werkgelegenheid op het huidige (hoge) niveau blijft. De ontwikkelde economieën drijven immers op consumentenbestedingen. Bij de publicatie van de bedrijfswinsten over het derde kwartaal is de verwachting dat ondernemingen die in de (binnenlandse) dienstensector actief zijn de winsten op peil weten te houden, terwijl (op export georiënteerde) industriële ondernemingen hun winsten als gevolg van de afnemende wereldhandel zien stagneren.

Voorlopig nog licht onderwogen in aandelen, maar dat kan in Q4 veranderen

Vooralsnog blijft Optimix zich comfortabel voelen bij een lichte onderweging in aandelen. De strategie voor het vierde kwartaal blijft echter om de aandelenweging op te hogen richting de strategische weging. Dit zal Optimix doen door aandelen bij te kopen op sentiment-gedreven koersdalingen, zoals Optimix dat ook eerder in augustus deed. De sluimerende handelsoorlog, de voortslepende Brexit, de spanningen in het Midden-Oosten en de impeachmentprocedure tegen president Trump vormen allemaal risico’s die ervoor kunnen zorgen dat het sentiment verslechtert. Voor deze conflicten verwacht Optimix geen oplossing binnen afzienbare tijd, maar ze bieden wel gelegenheid de weging in aandelen te verhogen.