BNY Newton: Vijf aanjagers van economische groei in opkomende markten

Marshallleebnymellon
Rob Marshall-Lee

De opkomende markten zijn zeker niet over één kam te scheren. Rob Marshall-Lee, Investment leader Emerging and Asian Equity Team bij Newton - een boutique van BNY Mellon, ziet los van de grondstoffenprijzen selectieve kansen voor opkomende markten. Dit is wel onder het voorbehoud dat protectionisme niet tot een wereldwijde handelsoorlog leidt. Dat is niet het scenario waar Marshall-Lee aan vasthoudt, maar blijft wel een mogelijkheid.

Groei, los van grondstoffenprijzen

Aandelen uit opkomende markten worden weer aantrekkelijk. De onderliggende drijfveren zijn divers en er zijn aantrekkelijke kansen te vinden die niet afhankelijk zijn van grondstoffen en zelfs een duurzamer groeipad kennen. Marshall-Lee wijst concreet op de (consumenten)dienstensectoren in India, Indonesië en de Filippijnen, maar ook selectief in China. Te denken hierbij valt aan internet-, onderwijs- en gezondheidssector.

Marshall-Lee ziet 5 belangrijke aanjagers van toekomstige economische groei in opkomende markten:

 • Schuldpositie
  De schuldpositie verschilt sterk per land en daarom zijn de groeivooruitzichten in elk land weer anders. QE en NIRP hebben niet heel veel geholpen om de schuldposities af te bouwen, hoewel veel schuld lijkt te zijn verplaatst van consumenten naar overheden.

 • Politiek

  De politieke onzekerheid in opkomende markten hebben in het verleden geleid tot een risicopremie voor opkomende markten. Maar met Trump, een Brexit en andere uitdagingen binnen de eurozone zou de risicopremie voor bepaalde ontwikkelde markten hoger moeten liggen dan voor sommige opkomende markten.

 • Productiviteit
  De meeste opkomende landen hebben de mogelijkheid voor ‘catch-up’ productiviteitsgroei, wat kan bijdragen aan een verdere economische groei. Zij leren van de technologische en governance ontwikkelingen in ontwikkelde markten.

 • Populatie-dynamiek
  Het westen veroudert snel. In de komende 25 jaar is de beroepsbevolking met 20% gekrompen in West-Europa en Japan. De daling van de actieve bevolkingsgroei in vergrijzende landen moet gecompenseerd worden door productiviteitsgroei als men de groei van het BBP wil handhaven. Maar de outlook voor productiviteitsgroei in ontwikkelde markten is niet al te rooskleurig, ondanks technologische vooruitgang. De vooruitzichten voor productiviteitsgroei in opkomende markten daarentegen zijn beter.

 • Protectionisme
  De onzekerheden zijn groot door met name Trump’s ideeën ten aanzien van de bescherming van werkgelegenheid in de Amerikaanse productiesector, maar volgens Marshall-Lee zijn maatregelen in die richting zelf-ondermijnend.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.