Waarde staat voor een renaissance

De enorme divergentie tussen groei en waarde geeft aan dat het keerpunt nu is bereikt. Ondergewaardeerde maar winstgevende bedrijven met een sterk bedrijfsmodel zouden in dit opzicht ook in de toekomst succesvol moeten zijn. De vrees voor een recessie is overdreven, al mag worden aangenomen dat de economie nog enige tijd zwak zal blijven.

Waardeaandelen, die in het verleden afgestraft en overschaduwd werden door groeibedrijven, zouden in de nabije toekomst kunnen herleven. Dat zegt Olgerd Eichler, Lead Portfolio Manager van het MainFirst Top European Ideas Fund en het MainFirst Germany Fund. In dit opzicht zouden de verliezers van gisteren wel eens de winnaars van morgen kunnen zijn. Want positieve ontwikkelingen of minder erg dan voorspeld nieuws over de algemene economische situatie, het handelsconflict of de nog steeds niet opgeloste Brexit kunnen deze soms verguisde waarden nog meer wind in de rug geven.

Eichler: "Wij verwachten dat de Europese economie nog enige tijd zal stagneren, maar zien geen verregaande recessie. Daarom zouden winstgevende en goed gepositioneerde bedrijven terug in het blikveld van de markt moeten komen. De hoop op een comeback van waardeaandelen neemt toe, vooral omdat er nu te veel wordt betaald voor zogenaamd snelgroeiende bedrijven en het waarderingsverschil tussen de groei- en waardeaandelen enorm is. De tegenbeweging is al begonnen, hoewel de markt als geheel deze ontwikkeling nog niet volledig weerspiegelt. Aan de andere kant verwachten we de komende kwartalen een relatief zwakkere ontwikkeling van defensieve kwaliteitsaandelen."

Achteraf beschouwd heeft de sterke appreciatie van de groeiaandelen, vooral gedreven door de vrees voor een recessie en de grote onzekerheid, ook bij de MainFirst-fondsen zijn sporen nagelaten. "Onze portefeuille van geselecteerde aandelen, het merendeel small en mid-caps, werd zwaar getroffen door deze evolutie. Toch houden wij vast aan onze beleggingsfilosofie en zijn wij ervan overtuigd dat de bedrijven in onze portefeuilles met een sterke marktpositie en een solide balans in de toekomst weer naar een aanzienlijk hogere waardering zullen terugkeren ", besluit Eichler.

Met het oog op dit scenario kan het zinvol zijn om tegen de stroom in te zwemmen. Zogenaamd moeilijke crisissituaties bieden ook goede instapmogelijkheden. Dit geldt in het bijzonder voor die aandelen die in het verleden soms op criminele wijze werden afgewezen en die nu dus beter kunnen presteren dan de markt.