Schroders' Keith Wade: wereldeconomie staat er goed voor

Keithwadeschroders
Keith Wade

Halverwege het jaar geeft Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders , traditiegetrouw een update van de economische vooruitzichten. Het plaatje voor de wereldeconomie ziet er gunstig uit, meent hij. De gesynchroniseerde opleving van de groei zet door en de economische vooruitzichten zijn goed in de meeste regio’s. Dit versterkt de vraag naar risicovollere assets. Daarnaast waren ook de Q1-cijfers positief, met name in de VS, en worden bedrijfswinsten opwaarts bijgesteld.

Divergentie in cyclus en monetair beleid

De ontwikkelde economieën trekken niet gelijk op. De VS gaat voorop en is al verder gevorderd in de cyclus. De eurozone bevindt zich een stuk achterop in de cyclus en zelfs binnen in de eurozone zijn de verschillen groot. Dat verklaart ook het uiteenlopende regionale monetaire beleid: De Fed verhoogt de rente en andere centrale banken zoals de ECB en de BoJ voeren nog een ultra-ruim monetair beleid.

Europa uit het dal

In Europa blijven de macrocijfers verbeteren, Wade verwacht een groei van 2%. Er is geen inflatoire druk, dus de ECB kan een ruim beleid blijven voeren. Het gevaar voor deflatie is geweken nu de economische groei aantrekt. De politieke risico’s zijn wat naar de achtergrond verschoven na de verkiezing van Macron als president in Frankrijk. Het grootste politieke risico vormen nu de verkiezingen in Italië die uiterlijk mei 2018 plaatsvinden. Maar zelfs als de anti-Europese Vijfsterrenbeweging de grootste wordt, zal het een coalitieregering moeten vormen.

Structurele problemen in Europa houden aan

De acute risico's in Europa zijn weliswaar op hun retour, maar de structurele problemen blijven bestaan. Het relatieve concurrentievermogen van verschillende landen in de eurozone blijft problematisch. Landen als Duitsland en Frankrijk in mindere mate kunnen de arbeidskosten in bedwang houden. Perifere economieën zoals Italië en Griekenland hebben de neiging om elk voordeel dat voortkomt uit hogere economische groei snel naar hogere lonen te vertalen. Italië pakte vroeger dit probleem aan door de valuta te devalueren, maar dit is duidelijk niet langer een optie in de eurozone.

Brexit laat zich voelen in VK

De Britse economie hield lang stand na de keuze om uit de EU te stappen. Maar nu treedt toch een verslechtering op. De consumentenbestedingen komen onder druk te staan van een hogere inflatie door een lagere Britse pond en lage loongroei. Dat beperkt de bestedingsruimte van consumenten, die of minder gaan uitgeven, of de vraag naar krediet gaat groeien. Intussen daalt de spaarquote. Daarnaast drukt de onzekerheid rond een Brexit op de bedrijfsinvesteringen. Hoewel een zwakkere Britse pond theoretisch een boost zou moeten geven aan exporteurs, is dat uitgebleven. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het uitblijven van zekerheid over de toekomstige handelsrelaties van het Verenigd Koninkrijk. Langetermijncontracten worden hierdoor niet aangegaan.

Het tijdspad voor de onderhandelingen is krap, Wade verwacht dat er wel een transitieperiode wordt overeengekomen, maar pas als de deadline in zicht komt. De onzekerheid blijft drukken op de bedrijfsbeslissingen en het Britse pond zal volatiel blijven.

Trump wacht op succesjes

De verkiezing van Trump in de VS maakte ook onder beleggers veel los. Cyclische aandelen leefden op, omdat die konden profiteren van de groeiplannen van de nieuwe president. De ’Trump trade’ is nu wel voorbij, beleggers zoeken weer kwalitatieve defensieve aandelen op. Wade verwacht dat Trump deels wel en deels niet succesvol zal zijn met het implementeren van zijn beleid. De Republikeinen moeten wel succes boeken met nieuwe belastingwetgeving en de gezondheidszorg voor de verkiezingen van november volgend jaar. Anders kan het de Democraten in de kaart spelen en mochten die de meerderheid behalen in het Huis van Afgevaardigden, dan kunnen ze een afzettingsprocedure van Trump starten. Succes gloort in elk geval op het terrein van de repatriëring van overzeese tegoeden, deregulatie van de bankensector en een verlaging van de bedrijfsbelasting.

Meer speelruimte voor opkomende markten

Opkomende markten hebben recentelijk goed gepresteerd, zelfs ondanks de renteverhogingen in de VS. Een verklaring hiervoor is dat de valuta van opkomende markten in 2015 en 2016 al aanzienlijk waren gedevalueerd, voordat de Fed zijn huidige rentecyclus startte. Nu de valuta van opkomende markten weer competitief ogen, laten ze weer economische groei zien. Daarnaast bieden de hogere rentestanden de centrale banken in opkomende markten speelruimte om renteverlagingen door te voeren, mocht dit nodig zijn. Een andere positieve factor voor de opkomende markten is het uitblijven van de aangekondigde protectionistische maatregelen in de VS.

Zijn beleggers zelfgenoegzaam geworden

Ondanks alles wat er in de wereld aan de hand is, van stijgende rente in de VS tot de brandhaarden in het Midden-Oosten, noteert de volatiliteitsindex (VIX) op een laag niveau. Wade ziet hier gegronde redenen voor de lage volatiliteit. Zelfs al zou de Fed de rente sneller dan de markt verwacht verhogen, dan nog blijft er nog meer dan voldoende liquiditeit in de wereldeconomie omdat Europa en Japan hun QE voortzetten. Inflatie kan een risico vormen, maar de loongroei blijft nog gematigd in de meeste economieën door toenemende wereldwijde concurrentie en technologische verandering. Al met al meent Wade dat beleggers niet gelaten zijn onder de risico’s. Het moet ook gezegd worden dat er een tekort is aan werkelijk veilige assets om in te beleggen. De voorkeur van beleggers voor kwalitatief hoogwaardige defensieve assets laat zien dat beleggers erkennen dat er risico’s in de markt zijn.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.