Eerste deelnemers Stichting Renteswapschadeclaim ontvangen schadevergoeding

Deze week ontvangen de eerste deelnemers van de stichting Renteswapschadeclaim compensatie van de Deutsche Bank voor geleden schade voortkomend uit renteswaps. Met de uitbetalingen is een begin gemaakt met de uitvoering het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK).

ABN AMRO Bank en Rabobank hebben toegezegd nog dit kwartaal te starten met het doen van compensatievoorstellen. ING Bank start pas vanaf het vierde kwartaal. De stichting controleert voor alle deelnemers de schadevoorstellen van de banken op juistheid en werkt daartoe samen met een extern schade-expertisebureau. Over de juistheid van de tot nu toe ontvangen compensatievoorstellen doet de stichting geen mededelingen in het belang van de voortgang van het proces.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.