Vooruitzichten voor obligaties uit opkomende markten

Door Claudia Calich, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

Verschillende belangrijke thema's bleven ook in het derde kwartaal het sentiment van de beleggers in obligaties uit opkomende landen beïnvloeden:

 • Een vertraagde wereldwijde economische groei en aanhoudende spanningen in de internationale handel tussen China en de VS.
 • Een enigszins hernieuwde volatiliteit in de opkomende valutamarkten (bv. de Argentijnse peso).
 • Hernieuwde economische stimuleringen bij centrale banken zoals de Fed en de ECB die de prestaties van de risicovolle activa, met inbegrip van staatsobligaties uit de opkomende markten, enigszins hebben ondersteund. Ondanks de maatregelen van de centrale banken stegen de rendementen op Amerikaanse overheidsobligaties in september, wat drukte op de prestaties van overheidsobligaties in harde valuta in de opkomende markten. De overheidsobligaties in lokale valuta's leverden in de laatste maand van het kwartaal echter kleine positieve rendementen op, waardoor een deel van hun recente ondermaatse prestaties werden teruggedraaid.
 • De geopolitieke spanningen escaleerden in het Midden-Oosten. De JP Morgan Emerging Markets Bond (EMBI) Global Diversified Index die staat voor overheidsobligaties in harde valuta, steeg in het derde kwartaal met 1,5%. De JP Morgan Corporate EMBI (CEMBI) Broad Diversified Index, die de emissies van bedrijven in harde valuta meet, steeg met 1,7%. De JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, die de staatsschuld in lokale valuta's meet, daalde met 0,8%. Alle rendementen zijn uitgedrukt in US-dollar.

  Gedurende het lopende jaar heeft het M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund een vrijwel neutrale weging van zowel harde als lokale valutaposities aangehouden. Daaruit blijkt onze overtuiging dat er in beide marktsegmenten nog steeds kansen liggen. Ook aan het einde van het derde kwartaal handhaafden wij dit standpunt en de positionering van de fondsen.

  Factoren ten gunste van de EM-obligatiemarkten

  Wij zijn van oordeel dat, ondanks een zekere verhoging van de risico's in verband met de internationale handel en de economische problemen, andere factoren de langetermijnvooruitzichten voor obligaties uit opkomende markten zouden moeten bevorderen:

  Het aanzienlijke aandeel van de opkomende economieën in het wereldwijde bruto binnenlands product (BBP). Hun demografische voordelen en lagere schuldniveaus in vergelijking met de ontwikkelde markten. Het huidige zeer lage renteklimaat zou ook moeten bijdragen aan het sentiment ten aanzien van de beleggingscategorie, die een stijging van de rendementen in zowel harde als lokale valuta's mogelijk maakt.

  Voor bedrijfsobligaties uit opkomende markten zouden de huidige lage financieringskosten de meer met vreemd vermogen gefinancierde kredieten moeten helpen om hun balansen te verbeteren. Wij zijn van mening dat bedrijven uit opkomende markten aantrekkelijke en stabiele fundamenten laten zien, terwijl de wanbetalingspercentages laag zijn in vergelijking met het historische niveau. Hoewel de economische vooruitzichten zijn afgezwakt - en er in opkomende markten zoals Argentinië en Turkije nog steeds eigen risico's bestaan - blijft de wereldwijde groei positief en wij zijn van mening dat het verschil in groeipercentages tussen ontwikkelde en opkomende economieën gunstig zal blijven voor obligaties van opkomende markten.