Schroders ziet nog veel vooruitgang in 'herstelverhaal Europa'

Rorybateman
Rory Bateman

De eurozone liet recentelijk sterke bbp-cijfers zien. De groei bedroeg 1,9% op jaarbasis. Die werd in Q1 van dit jaar voornamelijk aangedreven door vaste investeringen en consumentenbestedingen. De vertrouwens- en inkoopmanagersindices (PMI's) wijzen allemaal in de goede richting: de Europese economie is op groeikoers voor 2017. Volgens Rory Bateman, Head of UK & European Equities bij Schroders , is de Europese economie een 'super-tanker' die langzaam in de goede richting beweegt.

Tot 30 juni 2017 groeide de Europese aandelenmarkt met 18,0% ( MSCI Europe, totaalrendement). Ondanks de recente krachtige groei denkt Bateman dat de Europese aandelenmarkt waarschijnlijk goed zal blijven presteren in vergelijking met andere aandelenmarkten en dat aandelen aantrekkelijk blijven ten opzichte van andere beleggingscategorieën. De MSCI Europe index leverde in de eerste helft van het jaar een totaal rendement van 6,7% in euro’s. Italië is met 11,3% het best presterende land, terwijl het Verenigd Koninkrijk achterblijft met een rendement van slechts 3,0% in euro’s. De appreciatie van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar in de eerste helft van het jaar wijst erop dat Europese aandelen een van de best presterende wereldwijde beleggingscategorieën is geweest, met een totaal rendement van meer dan 15% in Amerikaanse dollars.

Bateman verwacht dat het herstel zich in Europa doorzet. Maar wel op voorwaarde dat de internationale omstandigheden gunstig gezind blijven. En dat is niet vanzelfsprekend. Zo neemt het bewijs toe dat in China de kredietgroei wordt beperkt door een verkrapping van de geldhoeveelheid. Intussen geven andere grote centrale banken aan dat zij hun extreem soepel monetaire beleid willen loslaten. En In de VS nemen de zorgen toe dat president Trump zijn stimulerende beleidsplannen niet kan uitvoeren. De beleggers verliezen hun vertrouwen in het vermogen van de president om zijn beloftes na te komen.

Europa heeft de afgelopen maanden de bedrijfswinsten zien oplopen, dank zij een combinatie van verbeterde prijszettingskracht en een operationeel hefboomeffect. Maar het absolute winstniveau blijft in Europa nog steeds zeer laag. Europa blijft een herstelverhaal en Bateman denkt dat er nog veel vooruitgang gerealiseerd kan worden.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.