Schroders: Aanhoudende lage inflatie beperkt normalisatie monetair beleid

Keithwade
Keith Wade

Beleggers merkten in de uitspraken van Mario Draghi tijdens de bijeenkomst van de ECB in Sintra in Portugal toch een andere, meer bullish, toon op. Draghi benadrukte dat een accommoderend beleid noodzakelijk bleef, maar wees op de aantrekkende activiteit in Europa en de afname van de neerwaartse risico’s. Liet Draghi hiermee doorschemeren dat een verandering van het monetaire beleid aanstaande is? Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders , denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen omdat de inflatie hardnekkig laag blijft en normalisatie daarom voorlopig uitblijft.

Lage inflatie hindert normalisatie

De wereldeconomie komt goed op stoom en dat vraagt normaal gesproken ook om normalisatie van het monetaire beleid. Maar de aanhoudende lage inflatie verstoort het feestje. In zowel de ontwikkelde als in de opkomende markten viel de inflatie zelfs onverwachts terug, deels door de lagere olieprijzen. Maar ook de kerninflatie, het inflatiecijfer waarbij geen rekening wordt gehouden met voedsel- en energieprijzen, staat onder druk. In de VS bedroeg hij in januari op halfjaarbasis nog 2,5%, in juni was hij al gekelderd tot 1,3%. Er zijn tekenen dat de daling niet het gevolg is van eenmalige factoren, maar breder gedragen wordt.

Disruptie in de detailhandel

Naarmate de economische cyclus op zijn einde loopt, loopt de inflatie doorgaans op. Maar die blijft in de VS achter, evenals de loongroei, ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Een mogelijke verklaring hiervoor ziet Wade in onder meer het effect van technologische ontwikkelingen in de detailhandel. De detailhandelverkopen zijn weliswaar met 4% gestegen op jaarbasis, maar marges staan onder druk en de werkgelegenheid in de sector groeit niet meer. De loongroei in de sector is gedaald van 2,8% op jaarbasis vorig jaar naar slechts 1,2% in juli en drukt daarmee op de loongroei in de Amerikaanse economie. De traditionele retailers verliezen in toenemende mate marktaandeel aan internet retailers. Volgens Wade is dit een klassiek voorbeeld van een structurele, disruptieve, verandering in een bestaande markt die door technologische innovatie wordt veroorzaakt. Wade verwacht dat de gevolgen van deze verandering blijvend zijn en dat de inflatie op jaarbasis in de tweede helft van 2017 verder zal dalen.

Balansafbouw in de VS

De situatie in de VS is complex door het voornemen van de Fed om haar balans af te bouwen. De Fed gaat niet actief assets verkopen, maar zelfs het niet meer herinvesteringen van aflopende obligatieleningen beperkt toch de liquiditeit in de markt. Dat kan leiden tot een scherpe stijging van de obligatierente en een verkrapping van de financiële omstandigheden. De Fed is zich daarvan bewust en is daarom voornemens om de afbouw geleidelijk te laten verlopen. De Fed stelt de balansafbouw voor als een technisch proces, niet als onderdeel van het monetaire beleid.

De omvang van de balans is bijna een kwart van het BBP van de VS. De financiële markten blijven nog redelijk onbewogen onder de plannen van de centrale bank, maar het is onbekend terrein waarin de Fed belandt. In het eerste jaar bedraagt de afbouw toch 300 mrd dollar, ofwel 1,6% van het BBP , en in het tweede jaar loopt dit op tot 600 mrd dollar, ofwel 3,2% van het BBP . Onbekend is nog hoe groot de Fed de balans uiteindelijk wil laten. Wade gaat ervan uit dat de Fed voorzichtig zal handelen en gecombineerd met de inflatieverwachtingen, denkt Wade dat de Fed dit jaar de rente niet meer zal verhogen. Een volgende renteverhoging wordt uitgesteld tot 2018 en Schroders verwacht dat de beleidsrente eind 2018 op 2% zal staan.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.