Technologie ook over piek heen aldus Schroders

De internationale handel is zowel in volume, als in waarde sterk gegroeid. Die sterke handelscijfers zijn positief voor de opkomende markten, schrijft Craig Botham - econoom opkomende markten bij Schroders - in een nieuwe Economic & Strategy Viewpoint. Toch lijkt het erop dat het momentum afneemt. Botham kijkt naar oorzaken voor de sterke handelscijfers en wat de vooruitzichten zijn.

Craigbotham
Craig Botham

Een mogelijke verklaring voor de groei van de wereldhandel kan de sterke wereldwijde economische groei zijn. Maar die groeicijfers zijn eigenlijk sinds 2014 min of meer stabiel, sterker nog: in 2016 trad een verzwakking op. Desondanks zijn de handelscijfers op het hoogste niveau sinds 2011. Klaarblijkelijk genereert de toename van de economische groei meer handel dan voorheen.

China? Dan meer cyclisch, dan structureel

Als het gaat om de wereldhandel, kan men niet aan China voorbij. Het land lijkt ook in de huidige opleving van de handelscijfers een bepalende rol te spelen. De export naar China vertoont een sterke groei. De export vanuit China is ook sterk gegroeid, met name naar de VS. China heeft recent de nodige stimuleringsmaatregelen genomen, die effect hadden op zowel de binnenlandse vraag, als de mondiale grondstoffenprijzen. Intussen verkrapt China het monetair beleid om de kredietverstrekking aan banden te leggen en de liquiditeit te reduceren. Dit zal zichtbaar worden in de groeicijfers omdat grote delen van de Chinese economie sterk afhankelijk zijn van krediet. Als China de oorzaak is geweest van de groei van de wereldhandel, dan zou deze groei meer cyclisch, dan structureel van aard zijn.

Europa, gangmaker met minder breed effect

Botham wijst erop dat een trend afzwakt. De VS, China en Japan stevenen af op lagere groeicijfers in de tweede helft van het jaar. De vraag is of Europa voldoende tegenwicht kan bieden om de wereldhandel op peil te houden. Met name CEEMA (Central & Eastern Europe, Middle East and Africa) en EM Asia ex China profiteren van de vraag vanuit Europa. De VS profiteert het minste van de economische groei in de eurozone. Dit betekent dat als Europa de nieuwe groeimotor moet zijn, dat dan een andere en kleinere groep landen hiervan zal profiteren dan wanneer China gangmaker is. Botham gaat er hierbij vanuit dat de wereldhandel niet belemmerd wordt, maar dat lijkt geen veilige aanname. Handelsprotectionisme is een risicofactor. Dat kan zand in de raderen strooien van de wereldhandel.

Technologie ook over piek heen

De technologiesector is een andere bron van hoop. Een nieuwe cyclus kan de wereldhandel en groei de wind in de zeilen geven. Met name de halfgeleidersector presteert sterk, maar indicatoren lijken erop te wijzen dat het momentum al gepiekt heeft. Het is daarom moeilijk om deze sector als een toekomstige groeimotor te zien.

Hoogtepunt handel lijkt voorbij

Botham ziet vanaf nu een negatieve risicobalans voor de wereldhandel. Het groeimomentum verzwakt in Japan, de VS en China. Het lijkt niet waarschijnlijk dat Europa hier voldoende tegenwicht aan kan bieden. Ook andere steunfactoren, zoals de basiseffecten van grondstoffenprijzen en de technologische cyclus, lijken af te nemen. Schroders voorziet geen ineenstorting van de wereldhandel, maar het positieve momentum is over zijn piek heen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.